Ecsédi Helyi Választási Iroda Tájékoztatója (2019. augusztus 8.)

Az Ecsédi Választási Iroda Vezetőjeként felhívom az érdekeltek figyelmét arra, hogy a Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.9 56.§ (2) bekezdése, valamint a 242.§ (2) bekezdése alapján – a 183/2019. számú határozatával a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását 2019. október 13….

Az Ecsédi Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2019. (VIII. 08.) számú közleménye a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szükséges ajánlások számáról Ecséd településen

Az Ecsédi Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2019. (VIII.08.) számú közleménye Az Ecsédi Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) és (3) bekezdése alapján az alábbi  k ö…

Hirdetmény Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szociális ellátásokról szóló 4/2018. (IV.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szociális ellátásokról szóló 4/2018. (IV.11.) önkormányzati rendelete kiegészítésre került a gyógyszertámogatás és a települési iskolakezdési támogatás folyósításának szabályaival, mely szerint: „7/A § (1) Rendkívüli támogatás keretében rendszeres egyéni, továbbá akut megbetegedésből eredő gyógyszerszükséglethez gyógyszertámogatás nyújtható az a)-c) pontokban meghatározottak együttes fennállása esetén annak a személynek a) aki Ecséd közigazgatási területén bejelentett…

Hirdetmény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán feladatot ellátó HVB és SZSZB tagokról

Magyarország köztársasági elnöke, a köztársasági elnök 308/2019. (VII. 26.) KE határozata a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának kitűzéséről határozatban 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 14 § (4) bekezdésében foglaltak szerint a több…

Elektronikus ügyintézés videó segédlettel

2019.07.01 Egy vállalkozás üzemeltetése sosem egyszerű feladat, de a helyi iparűzési adó bevallás már nem jelent gondot. Intézze hivatalos ügyeit elektronikusan! https://www.youtube.com/watch?v=HUVBW-I4KpQ 2019.07.04 Egy új iroda berendezése sosem egyszerű feladat, de az adóegyenleg lekérdezése már nem jelent gondot.  Intézze hivatalos ügyeit elektronikusan! https://www.youtube.com/watch?v=SVrS8mKM5As 2019.07.06 Az új szokások kialakítása sosem egyszerű feladat, de a gépjárműadó mentesség…

Közlemény a méhpusztulásos esetek bejelentésével kapcsolatban

A Nébih Zöld Számán jelenthetőek a méhpusztulási esetek Hamarosan megkezdődik a napraforgó virágzása, amikor is a méhészek gyakran tapasztalják a méhcsaládok gyengülését, pusztulását. A méhelhullási esetek hatékony és szakszerű kivizsgálása érdekében az Agrárminisztérium kéri, hogy a méhészek haladéktalanul jelentsék az eseteket a Nébih Zöld Számán (06-80/263-244). A növénytermesztés során elengedhetetlen az okszerű növényvédő szer használat…

SEMMELWEIS NAP A HATVANI ALBERT SCHWEITZER KÓRHÁZBAN

Semmelweis Ignác születésének 201. évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést tartottak az Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézetben. Dr. Stankovics Éva az intézmény főigazgatója köszöntőjében az egészségügy ünnepeként jellemezte a Semmelweis napot. Ez a nap, mely lehetőséget teremt az egészségügyi dolgozók elismerésére, méltatására. Kiemelte, hogy Semmelweis élete és munkássága példa az egészségügy valamennyi munkatársa számára. Kitartása és elhivatottsága pedig…

Védőnői álláspályázat

Ecséd Községi Önkormányzat pályázatot hirdet védőnői állás betöltésére. A részletes pályázat az alábbi dokumentum letöltését követően ismerhető meg.

Tájékoztatás az Önkormányzati Hivatali Portálon történő elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban

Tisztelt Felhasználók! Az Önkormányzati Hivatali Portálon történő elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos általános tájékoztató dokumentum elérhető a Alkalmazásközpont Dokumentumtárában.  A tájékoztató segítséget nyújt a lakosság számára az elektronikus ügyintézés megismeréséhez, egyben az ügyintézőknek is segítséget nyújt az ügyindítással, egyenleg lekérdezéssel, ügykövetéssel kapcsolatban érkező kérdések megválaszolásához.   Továbbra is a legtöbb bejelentés valamilyen jogosultság hiányához kötődik. A leggyakrabban ismételt kérdéseket, és az…

Ballagás az Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskolában

Június 15-én elballagtak az Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskola 8. osztályos tanulói. Az iskolát jelképező kopjafa átadást követően Maksa Mátyás polgármester minden búcsúzó végzős diákot egy Ecséd kitűzővel ajándékozott meg annak szellemében, hogy: “Sohase felejtsék el: Ecséd a szülőházukat, a hazájukat, a gyermek– és ifjúkort, a léptéket és a mértéket, a biztos kapaszkodót jelenti számukra…a…

Búcsú az óvodától

Június 7-én az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda nagycsoportos óvodásai búcsút intettek kedvenc játszóhelyüknek, hiszen szeptembertől megkezdik általános iskolai tanulmányaikat. Dallal kísérve vándoroltak az óvodától a Művelődési Házig, ahol ünnepi műsorukba csokorba kötötték mindazt, amit az elmúlt években megtanultak. Az ünnepet megtisztelte jelenlétével Maksa Mátyás polgármester, aki köszöntő beszédében kihangsúlyozta: “Folyamatosan azon dolgozom, hogy településünk óvodás gyermekeink…

Hirdetmény Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2014 (XI.25) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról módosítása

Felülvizsgálatra került Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2014 (XI.25) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról. A szükséges módosításokat az alábbi Összefoglaló tartalmazza: technikai módosítások –írásmód, számozás, felsorolás jelölése, módosításra, pontosításra került a képviselő-testület vezetésének, illetve a szavazásoknak a rendje, a képviselő-testület polgármesterre átruházott hatásköreit a tervezett 2. melléklete tartalmazza, pontosításra került az alakuló…

Hirdetmény Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 15/2017 (XI.22) önkormányzati rendeletének módosításáról

Módosításra került Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 15/2017 (XI.22) önkormányzati rendelete az alábbiak szerint: a bevezető felhatalmazó rendelkezések jogszabályi hivatkozásai tekintetében a logikai sorrend változik, a bevezető rendelkezés kiegészítésre került a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 43/A.§ (6)…

Ecséd község új településrendezési eszközeinek véleményezése

Tájékoztatom Önöket, hogy Ecséd község új településrendezési eszközei elkészültek. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 37. §-a szerinti előzetes tájékoztatási szakasza korábban lezárult és elkészült a településrendezési eszközök R. 38. §-nak megfelelő véleményezési dokumentációja. Ecséd Községi…

Nemzeti összetartozás napja

Június 4-én 09.00 órai kezdettel Ecséden a Trianoni emlékműnél a település közössége a 99 évvel ezelőtti eseményekre emlékezett. Maksa Mátyás polgármester ünnepi beszédét követően az Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskola műsorát tekinthették meg az ünneplők. A megemlékezés a koszorúk elhelyezésével zárult.

Gyermeknap az óvodában

Maksa Mátyás polgármester a közelgő gyermeknap alkalmából ugrálóvárral kedveskedett az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda kisgyermekeinek.