M
Elektronikus ügyintézés

Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde

„ Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait.
Ő azt hiszi: csak játszik.
De mi már tudjuk, mire megy a játék.
Arra, hogy e világban, otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.”

/ Varga Domonkos/

Elérhetőségek:
Cím: 3013 Ecséd, Akácfa utca 131.
E-mail: ecsedigyongyszemovi@gmail.com
Tel: 37/358-038

Adatvédelmi tisztviselő: eKÖZIG Regionális Informatikai Szolgáltató Központ

Cégjegyzékszám: 09-10-000412

4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

Óvodánk bemutatása:
Községünkben 1949-től működik óvoda.
Az óvoda 85 férőhellyel rendelkezik, 4 csoportban látja el a kicsiket.

Személyi ellátottság:
Nevelőtestületünk státusza: 7 fő óvodapedagógus, 4 fő dajka
Minden dolgozónk több éves gyakorlattal, és a törvény által előírt, megfelelő szakképzettséggel rendelkezik.
Az óvoda vezetője: Hegedűs Csabáné
A vezető helyettese: Sümegi Bernadett

Csoportok száma: 
4/ 2 kis-középső csoport; 1 nagy-középső csoport; 1 nagycsoport/
Az óvoda „Pikler Gyula /akkori nemes/ régi családi házából” többszöri bővítéssel nyerte el mostani arculatát. A négy csoportnak közös öltöző és két mosdó áll rendelkezésére. Az épület fekvése és az épülethez tartozó udvar ideális óvodának / jó levegő, nyugodt, csendes környezet/. Ezt a régi épületet a Községi Önkormányzat folyamatos felújítással szépíti, állagát óvja.

Óvodánk helyi nevelési programja:
„Hegyen-völgyön Palócföldön”- melynek vezérfonala a helyi hagyományőrzés.

Óvodakép:
Az óvoda a család mellett kiegészítő szerepben: motiváló, inger gazdag, óvó-védő, személyiséget kibontakoztató nevelési intézmény. Programunk az óvodapedagógia tradicionális értékei mellett nagy hangsúlyt fektet a prevencióra, hagyományaink megőrzésére és a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve alapozza meg a gyermekek természetszeretetét, hogy igényük legyen a tiszta, esztétikus környezetre, s kialakuljon bennük a környezettudatos magatartás. A gyermeket olyan fejlődő személyiségnek tekintjük, akit belső biológiai törvényszerűségek és szocializációs hatások egyaránt formálnak.

Gyermekkép:
Az óvodáskorú gyermek életkori sajátosságából eredően kiszolgáltatott, felnőtt függő.
A felnőttek tapintatos, biztonságot nyújtó jelenléte elengedhetetlen a személyiségük szabad kibontakoztatásában. Az örökölt tényezők korlátait ismerve valljuk, hogy minden gyermek csak önmagához képest fejleszthető.

Eseménynaptár:
Az óvodánk helyi programja a hagyományőrzésre épül, műsorainkat ennek szellemében állítjuk össze. Ezekkel veszünk részt községünk rendezvényein.

 • Mikulás
 • Karácsony
 • Farsang
 • Március 15.
 • Nyílt napok középső és nagycsoportban, iskola látogatás a nagycsoportosokkal
 • Mesemondó és rajzverseny
 • Bábelőadások szervezése
 • Anyák napja
 • Gyermeknap
 • Tanévzáró ünnepség
 • Ballagás a nagycsoportos gyermekeknek
 • Nyári programok, kirándulások szervezése

Az oktatási, nevelési feladatainkon túl lehetőséget biztosítunk a néptánc tanulására. Nagycsoportosaink ismerkedhetnek a számítógéppel.

Óvodánkban 1996 óta működik Az Ecsédi Óvodásokért alapítvány. Közhasznú szervezet, mely a számlaszámra befizetett adományokon kívül a segítő szándékú emberek adójának 1 %-át is tudja fogadni. Ennek köszönhetően számtalan fejlesztő játék és tornaeszköz vásárlásával segíti, színesíti az óvodások mindennapjait.

Az alapítvány elnöke: Maksáné Bolla Katalin 
Számlaszám: 18576188-1-10
Az óvodában Minőségirányítási program alapján dolgozunk.

Az óvodás korosztály számára meghatározó a gyermek és az óvodapedagógus kapcsolatának minősége. A felnőtthöz való viszony nyújtja azt az érzelmi biztonságot a gyermekek számára, amely jó közérzetet, nyugodt, harmonikus személyiségfejlődést tesz lehetővé. Az óvodapedagógus felelőssége nagy, hiszen a gyermekkori hatások nagymértékben befolyásolják majdani felnőttkori énjüket. Célunk, hogy szeressenek óvodába járni, ott jól érezzék magukat, a szülők pedig szívesen hagyják ott őket. Nagycsoport végére a gyermekek testileg, mentálisan és szociálisan olyan fejlettségi szintre kerüljenek, mellyel helyt állnak az iskolában.

Az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda házirendje itt olvasható. Házirend

Hegedűs Csabáné
óvodavezető

Vezetői Tanfelügyeleti Értékelés 
Intézmény

Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer Ellenőrzési eredménye (megtekintéshez klikk a linkre)