M
Elektronikus ügyintézés

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége feladat,- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat listája:

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A szerv nyilvántartásai

Nyilvántartás szálláshelyekről: https://ecsed.hu/wp-content/uploads/2016/12/Egy%C3%A9b-sz%C3%A1ll%C3%A1shely-nyilv%C3%A1ntart%C3%A1s.pdf

Ecsédi telepekről vezetett nyilvántartás: https://ecsed.hu/nyilvantartasok

Ecséd Község Jegyzőjének Összesített Nyilvántartása a bejelentéshez és működési engedélyhez kötött Kereskedelmi tevékenységekről https://ecsed.hu/nyilvantartasok

Ecséd Községi Önkormányzat nyilvántartása a zenés rendezvényekről: https://ecsed.hu/nyilvantartasok

Nyilvános kiadványok

Polgármesteri tájékoztató

Döntéshozatal, ülések

A képviselő-testület döntései előkészítésének rendje: Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019 (X.24.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ) III. fejezet https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/423973

Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011 (XI.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/423917

A képviselő-testület döntéshozatalának eljárási szabályai: SZMSZ III. fejezet

A képviselő-testület ülésének helye: Ecséd Községi Önkormányzat, 3013 Ecséd, Szabadság utca 139.

A Képviselő-testület megtartott üléseinek ideje: képviselő-testületi jegyzőkönyvek https://ecsed.hu/munkatervekjegyzokonyvek

A képviselő-testület tervezett üléseinek ideje: 2023. évi Munkaterv https://ecsed.hu/munkatervekjegyzokonyvek

A képviselő-testület ülései látogathatóságának rendje: A képviselő-testület ülései nyilvánosak, kivéve a zárt ülés.

A képviselő-testület üléseinek napirendje: jegyzőkönyvek  https://ecsed.hu/munkatervekjegyzokonyvek

A képviselő-testület döntéseinek felsorolása:  jegyzőkönyvek https://ecsed.hu/munkatervekjegyzokonyvek

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A képviselő-testület döntéseinek felsorolása: jegyzőkönyvek https://ecsed.hu/munkatervekjegyzokonyvek

Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatokat Ecséd község jegyzőjétől kell igényelni.