Ecsédi Gyöngyszem Óvoda

„ Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait.
Ő azt hiszi: csak játszik.
De mi már tudjuk, mire megy a játék.
Arra, hogy e világban, otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.”

/ Varga Domonkos/

Elérhetőségek:
Cím: 3013 Ecséd, Akácfa utca 131.
E-mail: ecsedigyongyszemovi@gmail.com
Tel: 37/358-038

Óvodánk bemutatása:

Községünkben 1949-től működik óvoda.
Az óvoda 85 férőhellyel rendelkezik, 4 csoportban látja el a kicsiket.

Személyi ellátottság:

Nevelőtestületünk státusza: 7 fő óvodapedagógus, 4 fő dajka
Minden dolgozónk több éves gyakorlattal, és a törvény által előírt, megfelelő szakképzettséggel rendelkezik.
Az óvoda vezetője: Hegedűs Csabáné
A vezető helyettese: Maksáné Bolla Katalin


Csoportok száma: 4/ 2 kis-középső csoport; 1 nagy-középső csoport; 1 nagycsoport/
Az óvoda „Pikler Gyula /akkori nemes/ régi családi házából” többszöri bővítéssel nyerte el mostani arculatát. A négy csoportnak közös öltöző és két mosdó áll rendelkezésére. Az épület fekvése és az épülethez tartozó udvar ideális óvodának / jó levegő, nyugodt, csendes környezet/. Ezt a régi épületet a Községi Önkormányzat folyamatos felújítással szépíti, állagát óvja.

Óvodánk helyi nevelési programja:

„Hegyen-völgyön Palócföldön”- melynek vezérfonala a helyi hagyományőrzés.

Óvodakép:

Az óvoda a család mellett kiegészítő szerepben: motiváló, inger gazdag, óvó-védő, személyiséget kibontakoztató nevelési intézmény. Programunk az óvodapedagógia tradicionális értékei mellett nagy hangsúlyt fektet a prevencióra, hagyományaink megőrzésére és a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve alapozza meg a gyermekek természetszeretetét, hogy igényük legyen a tiszta, esztétikus környezetre, s kialakuljon bennük a környezettudatos magatartás. A gyermeket olyan fejlődő személyiségnek tekintjük, akit belső biológiai törvényszerűségek és szocializációs hatások egyaránt formálnak.

Gyermekkép:

Az óvodáskorú gyermek életkori sajátosságából eredően kiszolgáltatott, felnőtt függő.
A felnőttek tapintatos, biztonságot nyújtó jelenléte elengedhetetlen a személyiségük szabad kibontakoztatásában. Az örökölt tényezők korlátait ismerve valljuk, hogy minden gyermek csak önmagához képest fejleszthető.

Eseménynaptár:

Az óvodánk helyi programja a hagyományőrzésre épül, műsorainkat ennek szellemében állítjuk össze. Ezekkel veszünk részt községünk rendezvényein.

 • Mikulás
 • Karácsony
 • Farsang
 • Március 15.
 • Nyílt napok középső és nagycsoportban, iskola látogatás a nagycsoportosokkal
 • Mesemondó és rajzverseny
 • Bábelőadások szervezése
 • Anyák napja
 • Gyermeknap
 • Tanévzáró ünnepség
 • Ballagás a nagycsoportos gyermekeknek
 • Nyári programok, kirándulások szervezése

Az oktatási, nevelési feladatainkon túl lehetőséget biztosítunk a néptánc tanulására. Nagycsoportosaink ismerkedhetnek a számítógéppel.

Óvodánkban 1996 óta működik Az Ecsédi Óvodásokért alapítvány. Közhasznú szervezet, mely a számlaszámra befizetett adományokon kívül a segítő szándékú emberek adójának 1 %-át is tudja fogadni. Ennek köszönhetően számtalan fejlesztő játék és tornaeszköz vásárlásával segíti, színesíti az óvodások mindennapjait.

Az alapítvány elnöke:
Szabó Marianna
Számlaszám: 18576188-1-10
Az óvodában Minőségirányítási program alapján dolgozunk.

Az óvodás korosztály számára meghatározó a gyermek és az óvodapedagógus kapcsolatának minősége. A felnőtthöz való viszony nyújtja azt az érzelmi biztonságot a gyermekek számára, amely jó közérzetet, nyugodt, harmonikus személyiségfejlődést tesz lehetővé. Az óvodapedagógus felelőssége nagy, hiszen a gyermekkori hatások nagymértékben befolyásolják majdani felnőttkori énjüket. Célunk, hogy szeressenek óvodába járni, ott jól érezzék magukat, a szülők pedig szívesen hagyják ott őket. Nagycsoport végére a gyermekek testileg, mentálisan és szociálisan olyan fejlettségi szintre kerüljenek, mellyel helyt állnak az iskolában.

Az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda házirendje itt olvasható. Házirend
Hegedűs Csabáné
óvodavezető