M
Elektronikus ügyintézés

Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskola

2021.11.22. | Szolgáltatások

Elérhetőségek:
Postacím: 3013 Ecséd, Szabadság út 141.
Tel: 37/358-014,
Fax: 37/358-014
E-mail: richter.ecsed@gmail.com
titkarsag@richter-ecsed.edu.hu37/358-014
web: https://richter-ecsed.edu.hu/

Ügyfélfogadás rendje: hétfő-péntek: 8.30-15.30

Az intézmény vezetője: Korponai Szilvia
A vezető helyettese: Buzás Krisztina

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ

Hatvani Tankerületi Központ 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.
Tel: +36 (37) 795-214
E-mail: hatvan@kk.gov.hu

Az intézmény dolgozói legfőbb feladatuknak a gyermek személyiségének sokoldalú formálását tekintik. E feladatnak 3 alappillére: az oktató-nevelő munka, a tehetséggondozás és a felzárkóztatás. A pedagógiai munka nem korlátozódik csupán a meghatározott tudásanyag átadására: a szolgáltatás biztosítása mindig felvállalt értékek mentén zajlik, amelynek közvetítése és képviselete szintén a szolgáltatás része. Az Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskolában a gyermekek idegen nyelvként angol nyelvet tanulják.  3. osztálytól részesülnek informatikaoktatásban a diákok.  A felvételi előkészítőkön a 8. osztályos tanulók magyar nyelv és irodalomból, matematikából rendszerezik tudásukat. A hétköznapi élethelyzetekben való helytálláshoz kapnak segítséget a gyermekek a kommunikáció órákon.

A gyermekek különböző tempóban érnek, nem egyformán sajátítják el a tanulandókat, más ütemben ismerik meg a világot. Akadnak a diákok között olyanok is, kik nehézségekkel küzdenek a tanulás különböző területein. Őket segítik a korrepetálások, a felzárkóztató, fejlesztő órák.
Ezen órák mindegyikének más-más a feladata, tartalma, illeszkednek a tanulók egyéni sajátosságaihoz.