M
Elektronikus ügyintézés

Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde

2021.11.22. | Szolgáltatások

Elérhetőségek:

Cím: 3013 Ecséd, Akácfa utca 131.
E-mail: ecsedigyongyszemovi@gmail.com

Tel: 37/358-038

Adatvédelmi tisztviselő: eKÖZIG Regionális Informatikai Szolgáltató Központ

Cégjegyzékszám: 09-10-000412
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

Az óvoda vezetője: Hegedűs Csabáné
A vezető helyettese: Sümegi Bernadett

Csoportok száma:  
4/ 2 kis-középső csoport; 1 nagy-középső csoport; 1 nagycsoport/

Óvodánk helyi nevelési programja:
„Hegyen-völgyön Palócföldön”- melynek vezérfonala a helyi hagyományőrzés.

Az óvoda a család mellett kiegészítő szerepben: motiváló, inger gazdag, óvó-védő, személyiséget kibontakoztató nevelési intézmény. Programjuk az óvodapedagógia tradicionális értékei mellett nagy hangsúlyt fektet a prevencióra, hagyományaink megőrzésére és a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve alapozza meg a gyermekek természetszeretetét, hogy igényük legyen a tiszta, esztétikus környezetre, s kialakuljon bennük a környezettudatos magatartás. A gyermeket olyan fejlődő személyiségnek tekintjük, akit belső biológiai törvényszerűségek és szocializációs hatások egyaránt formálnak.

Az óvodáskorú gyermek életkori sajátosságából eredően kiszolgáltatott, felnőtt függő.
A felnőttek tapintatos, biztonságot nyújtó jelenléte elengedhetetlen a személyiségük szabad kibontakoztatásában. Az örökölt tényezők korlátait ismerve vallják, hogy minden gyermek csak önmagához képest fejleszthető. Az intézmény célként, hogy szeressenek óvodába járni, ott jól érezzék magukat, a szülők pedig szívesen hagyják ott őket.

Kölyök Minibölcsőde:

Cím: 3013 Ecséd, Szabadság utca 147.
Telefon: +36 37 743 327
Honlap: www.ecsed.hu
E-mail cím: ecsedigyongyszemovoda@gmail.com

Nyitva tartás: 06:45- 16.45

Csoportszám: 1 mini bölcsőde

Férőhely: 7 fő

Telephely vezetője: Maksáné Lőrincz Andrea

Az Ecsédi Kölyök Minibölcsőde 2019. november 1-jén kezdte meg működését.

Az intézmény célja, hogy hosszú távon jó színvonalú ellátást biztosítson a kisgyermekes családok számára.

Kiemelt feladatának tekinti, hogy a családok segítséget kapjanak gyermekük neveléséhez, biztosított legyen számukra a magas színvonalú napközbeni ellátás. A szakszerű nevelés – gondozás során, fontos szerepet kap a gyermekközpontú pedagógiai megközelítés. A szakdolgozók létszáma megfelel a törvényi előírásoknak.

Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testületének döntése értelmében az Ecsédi Kölyök minibölcsődében 2 éves korától nevelhető és gondozható, a gyermek hároméves koráig, illetve ezen túl az óvodaérettség eléréséig