M
Elektronikus ügyintézés

Fáklyás menet

2021.10.29. | Programok

Október 29-én az ecsédi Nők Klubja szervezésében fáklyás menettel hajtottak fejet a felvonulók a világháborúk hősei előtt. A temetőben Maksa Mátyás polgármester ünnepi beszédében emlékezett a bátor férfiakra. Beszédében kiemelte az emlékezés fontosságát: „1915-ben Abele Ferenc vezérkari őrnagy kezdeményezte, majd gróf Tisza István terjesztette be a képviselő ház elé 1917-ben azon törvénycikk javaslatot, amely kimondja, hogy minden község, város anyagi erejének megfelelő méltó emléken örökítse meg mindazok nevét, akik lakói közül az első világháborúban a hazáért életüket áldozták fel. 1924-ben a nemzetgyűlés törvénybe iktatta a hősi halottak emlékének megünneplését. A törvény ellenére az elhúzódó és a hadigazdaság miatt a városok, községek, és falvak lakossága súlyos anyagi nehézséggel küzdöttek. Elsősorban azokon a településeken került sor az emlékmű állításra, ahol katonai bázisok voltak. Az 1930-as években folytatódott a hősök emlékének kiemelt gondozása, így a települések döntő többségében emlékműveket állítottak a szerte Európában jeltelen sírokban nyugvó magyar katonáknak. Ecséden 1937-ben avatták fel azt a hősi emlékművet, amelyet a község lakossága a világháborúban hősi halált halt katonáinak emlékére ’37-ben közadakozásból állíttatott. Az ünnepi beszédet akkor Szinyei Merse Jenő országgyűlési képviselő mondta. Több mint 80 évvel később valósult meg az a korabeli elképzelés, hogy az emlékművet többek között temetőben állítsák fel. Ezzel az emlékmű az emlékezet helyét szimbolizálja. Itt róhatják le kegyeletüket a szerettek, a hozzátartozók a harcok során eltűnt vagy tömeg–illetve jelöletlen sírban nyugvó hőseink előtt. Ezen szellemiség vezérelt, amikor felkutattattam és összegyűjttettem azon férfiak neveit, akik településünkről bevonulva, félelmet nem ismerve védték a Nagy Háborúban a magyar hazát. 2020. június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából ünnepélyes keretek között került leleplezésre a Katonaszobor talapzatára elhelyezett márványtábla, melyen a jelenleg fellelhető adatok alapján szerepelnek az I. világháborúban hősi halált halt ecsédi férfiak nevei.”

Ezt követően imákkal, gyertyagyújtással emlékeztek a jelenlevők.