Együtt könnyebb sikeressé válni Hajdú Steve-vel

A helyi gazdasági szereplők és a projektben támogatott célcsoport részvételével meghívott szakmai előadók bevonása mellett kerül megvalósításra a rendezvénysorozat, melynek során először a fiatalok helyben tartását elősegítő helyi gazdasági együttműködési lehetőségek és a résztvevők közötti kapcsolódási lehetőségek feltárására kerül sor. Ezt követően a hiányterületek, helyi szolgáltatási rések és a helyi értékek és adottságok alapján új…

Együtt könnyebb sikeressé válni Kovács és lánya Pincészettel

A helyi gazdasági szereplők és a projektben támogatott célcsoport részvételével meghívott szakmai előadók bevonása mellett kerül megvalósításra a rendezvénysorozat, melynek során először a fiatalok helyben tartását elősegítő helyi gazdasági együttműködési lehetőségek és a résztvevők közötti kapcsolódási lehetőségek feltárására kerül sor. Ezt követően a hiányterületek, helyi szolgáltatási rések és a helyi értékek és adottságok alapján új…

Együtt könnyebb sikeressé váni Béres Alexandrával

A helyi gazdasági szereplők és a projektben támogatott célcsoport részvételével meghívott szakmai előadók bevonása mellett kerül megvalósításra a rendezvénysorozat, melynek során először a fiatalok helyben tartását elősegítő helyi gazdasági együttműködési lehetőségek és a résztvevők közötti kapcsolódási lehetőségek feltárására kerül sor. Ezt követően a hiányterületek, helyi szolgáltatási rések és a helyi értékek és adottságok alapján új…

Meghívó

Tájékoztatom a  Lakosságot, hogy Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. június 30-án 08:00 órai kezdettel képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Helyszín: Ecséd Községi Önkormányzat Nagyterme (Ecséd, Szabadság utca 139.) Napirend: Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről, előadó: Hatvan Város Rendőrkapitánya Tájékoztató az Ecsédi Polgárőrség 2019. évi munkájáról, előadó: Maksa Mátyás polgármester Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének…

Hirdetmény-eboltás

Tisztelt Ebtartó! Ezúton értesítjük, hogy Ecséden az éves összevezetéses kötelező veszettség elleni eboltás 06. 27 – én szombat, Pótoltás:                 2020. 07. 26 – án vasárnap a következő időpontokban és helyeken: Sportpálya                    900-1000 óráig Polgármesteri Hivatal parkolója: 1000-1200 óráig Művelődési ház:       1200-1300 óráig tart. Az oltás díja: 4.500,- HUF, amely tartalmazza a kötelező féreghajtó tabletta…

Hirdetmény- szociális rendelettervezet véleményezése

Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testületének 16/2011. (XI.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről 1. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati rendeletek tervezetét társadalmi egyeztetésre kell bocsátani. E célból a rendelettervezetet az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A fentiekben leírt önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint a véleményezés elektronikus formában történik a következő e-mail címen: ecsed.ph@ecsed.hu. A…

Lakhatási pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ecséd Községi Önkormányzat Lakhatási pályázatot hirdet az EFOP-1.2.11-16-2017-00008 kódszámú Esély Otthon – „Fiatalok helyben tartásának támogatása Ecséden” című projekt keretén belül     I. A pályázat célja: Ecséd Községi Önkormányzat az Esély otthon – „Fiatalok helyben tartásának támogatása Ecséden” projekt keretében pályázatot hirdet lakhatási támogatás igénybevételére a település jövője szempontjából értékes végzettséggel, vállalkozással…

Tájékoztatás a Piactér lezárásáról

Tisztelt Lakosság! A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az ecsédi piacteret a gépjármű forgalom és gépjármű parkolás elől lezárom. E döntés biztosítja:  az árusítás és a…

Tájékoztatás az általános iskolai beíratásról

Tisztelt Szülők! A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51.§ (4) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva- figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre az EMMI határozatban állapította meg az általános iskolai beiratkozásra vonatkozó szabályokat, mely szerint: A kötelező felvételt biztosító általános iskola 2020. április 28-ig…

Tájékoztatás az óvodai beiratkozásról

Tisztelt Szülők! Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg. A kötelező felvételt…

Az eboltás elhalasztásáról

Tisztelt Lakosság! Tekintettel a 2020. március 28-tól hatályba lépő korlátozott kijárási tilalomra  03. 28 – án szombaton Ecséden az éves összevezetéses kötelező veszettség elleni eb oltás  elhalasztásra kerül.   Maksa Mátyás polgármester

Korlátozott kijárási tilalom

A a kijárás korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet alapján az alábbiakról tájékoztatom a lakosságot. Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni…

Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről

A Magyar Közlöny 2020. évi 45. számában kihirdetésre került   a Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) “A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,…

Hulladékudvar nyitva tartásának módosítása

A Szelektív Np. Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) kiemelten fontosnak tartja az új típusú -COVID19-koronavírus járvány elleni védekezést, ezért 2020. március 18. napjától visszavonásig a közszolgáltató telephelyén (Hulladékudvar Hatvan, Regionális Hulladéklerakó és Hasznosító Telep, Tura és Hulladékudvar, Jászfényszaru) a megelőzés, minimalizálás és a közszolgáltatás fenntarthatósága érdekében szükségessé vált a személyes kontaktusok minimalizálása, azaz a hulladékudvar zárva…

Ügysegédi rendszer felfüggesztése

A Kormány 40/2020. (III.11) Korm. rendeletében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítására, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A fentiekre tekintettel a települési ügysegédi rendszer 2020. március 16. napjától átmeneti időre felfüggesztésre kerül.   Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatala

Segítségre szoruló idős bejelentése

Tisztelt Lakosság! A koronavírus járvány Ecséden történő megelőzésére tekintettel a legfontosabb az időskorúak védelme, támogatása. mivel az állampolgárok egészségének védelme érdekében a személyes ügyintézést minimalizálni szükséges, a 70 év feletti veszélyeztetett korosztályból ténylegesen segítségre szorulók gyors és biztonságos felmérése érdekében az ASP Központ olyan elektronikus űrlapot fejlesztett ki-amely már publikálásra került az Országos Hivatali Portálon-…

Tájékoztatás az orvosi ügyeletről

Tisztelt Lakosság! Ecséd település orvosi ügyeletét  is ellátó Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. az egészségügyi ellátórendszer fenntarthatósága érdekében az alábbi intézkedést hozta. ” A mai naptól kezdve az orvosi ügyeletekben valóban a sürgős esetek kerülnek ellátásra. Az ellátórendszer leterheltségének csökkentése, valamint a továbbfertőződés lehetőségének lekorlátozása érdekében a Társaságunk az alábbi intézkedést hozta: közreműködőinknek az épületek…