M
Elektronikus ügyintézés

Richter Gedeon szülőháza

2021.11.12. | Helyi értékek

A községháza mögött (Ecséd, Szabadság utca 141.) található az Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskola. Az intézmény névadója Richter Gedeon a modern hazai gyógyszeripar megteremtője. A híres tudós szülőházának nyomait Ecséden az iskola tornatermének falai őrizik.

A XX. század hajnalán a község vezetői elfogadták Dr. Csányi József arra vonatkozó indítványát, hogy a Richter örökösök tulajdonát képező kastélyt szerezzék meg, és alakítsák át iskolává. Richter Gedeon és Richter Frigyes által aláírt, Budapesten 1901. április 15-én kelt levélben az örökösök ajánlata 12 500 forintról szólt, mely összeg az úrilak, a kiszolgáló helyiségek (istálló, magtár stb.) és a park együttes eladási ára volt. A Richterek indokolása szerint azért szabtak ilyen minimális eladási árat, mert így akartak hozzájárulni az iskola létesítéséhez.[1]

A korabeli híradásokban így szerepelt az ecsédi új iskola létrehozásának ügye: „Jótékony főpap, Eger tudós érseke megvette Ecséden a Richter-féle kastélyt 13 000 koronáért, s hogy azt iskola célra átalakítsa Ecséd községnek ajándékozta. Ezzel az ajándékkal Ecséd község oly fényes iskolához jut, milyennel Heves vármegye kevés községe dicsekedhetik.”[2] Ezt követően több átalakításon esett át az épület, de ma is általános iskolaként funkcionál.

[1] Pelyhe Flórián: Az Ecsédi Római Katolikus Elemi Népiskola krónikája, kézirat
[2] Magyar Földmívelő 1901, 4. évfolyam 38. szám 303. o.