M
Elektronikus ügyintézés

Összefoglaló a Képviselő-testület 2022. évi január 25-ei üléséről

2022.02.07. | Aktuális tájékoztató

A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta Ecséd Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét. A 2022. évet is befolyásolja a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot éríntő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes kormányzati intézkedések hatása, melyeket a tervezés során figyelembe kellett venni. A Képviselő-testület az Ecséd Községi Önkormányzat az Ecsédi Polgármesteri Hivatal és az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde együttes 2022. évi működési és felhalmozási költségvetésének bevételi főösszegét: 928 671 406 Ft-ban, a kiadási főösszegét: 928 671 406 Ft-ban állapította meg.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 58. § és az 59. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat az éves költségvetési beszámolójában számol el a számára a költségvetési évben folyósított támogatásokkal. A kincstár a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolója alapján az Ákr. szerinti hatósági ellenőrzés keretében felülvizsgálja a támogatások elszámolását, felhasználását. Döntött arról a grémium, hogy az elszámolás alapján amennyiben előfordul visszafizetés, úgy a tartalékalap terhére teljesíti azt.

A Képviselő-testület megválasztotta a 2022. évi országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson feladatot ellátó SZSZB tagokat.

A testület elfogadta az Ecsédi Polgármesteri Hivatal módosított Iratkezelési Szabályzatát, továbbá elfogadta Ecséd Községi Önkormányzat 2022. évi Közbeszerzési Tervét.

A Képviselő-testület megtárgyalta és megállapította Maksa Mátyás polgármester 2022. évi szabadságát.

Ajánljuk még

Ebösszeírás Ecséden

Tisztelt Ebtartó! Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás...

Szakmai beszámoló: önkormányzat télbúcsúztató

TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00003 Önkormányzat Télbúcsúztató A program időpontja: 2023. február 25. Helyszín: Ecséd, Művelődési Ház, Dózsa György utca 16. Farsang időszakában 2023. február 25-én az ecsédi Művelődési Házban került sor a Télbúcsúztató programra. Maksa Mátyás...