M
Elektronikus ügyintézés

TOP-2.1.3-15-HE1-2016-00005-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés Ecséden

Ecséd Község Önkormányzata a község belterületének védelmét szolgáló, ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettséget csökkentő, így a környezeti káresemények megelőzését szolgáló csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukcióját és fejlesztését valósítja meg.
A pályázat célja továbbá a fejlesztéssel érintett lakosság figyelmének felhívása a fejlesztés eredményeinek fontosságára, megtartására, a vizek helyben tartásának fontosságára egy szemléletformáló kampány keretében.
Jelen fejlesztési beruházás egyrészt a rendezetlenül levonuló és belterületi károkat okozó csapadékvíz mederbe terelését, másrészt belső területek csapadékvíz elvezetésének fejlesztését tartalmazza.
A bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza összesen 720 méter az alábbiak szerint:
Szabadság utcában 610m az alábbiak szerint:
– burkolt folyóka építése, padkarendezéssel: 210m
– burkolt árok építése, padkarendezés: 290m
– szikkasztóárok építés, padkarendezés: 110m
Kossuth Lajos utcában 110 m az alábbiak szerint:
– burkolt folyóka kiépítése HK ágyazat, betonba rakva: 60m
– burkolt árok építése, padkarendezés: 50m

A szemléletformáló kampány keretében egy rendezvény lebonyolítására kerül sor, ahol a helyiek megismerhetik a fejlesztés indokoltságához vezető körülményeket (az árkok karbantartásának hiánya, indokolatlan átalakítása stb.), annak fontosságát, az esetleges vízkárok által megóvott értékek mértékét. A rendezvény keretében gyakorlati megoldások kerülnek bemutatásra a létrehozott infrastruktúra fenntartása céljából.
A lakosság számára készítünk egy szemléletformáló kiadványt a létrehozott infrastruktúra fenntartásának biztosítását szolgáló ismeretekkel, tanácsokkal.
A projekt tervezett befejezése 2018. december 31.
Támogatási összeg: 40 000 000 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-15-HE1-2016-00005