M
Elektronikus ügyintézés

TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00003 A helyi identitás és kohézió erősítése Ecséden

TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00003- A helyi identitás és kohézió erősítése Ecséden

Ecséd Községi Önkormányzat 48.000.000.-Ft támogatásban részesült a „Helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázat keretén belül.  A pályázat konzorciumi formában valósul meg. A konzorciumvezetői szerepet Ecséd Községi Önkormányzat látja el. A konzorciumvezetőt a pályázati tevékenységek megvalósításában az Ecséd Községért Alapítvány segíti releváns szakmai tapasztalatával.

A projekt célja:

– A lakosság közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének a következetes fejlesztése.
– A közösségi szerepvállalás ösztönzése az érintett célcsoportok körében.
– Helyi társadalmi együttműködések generálása, az egyes célcsoportok közötti kommunikáció előmozdítása.
– Hosszú távon fenntartható, létező igényekre épülő, helyi identitást erősítő rendezvények, események, aktivitások megszervezése.
– Közösségfejlesztési folyamatok célzott támogatása.
– Közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok bevezetése és következetes alkalmazása.

A pályázat közösségfejlesztési tevékenységei, akciói, beavatkozásai minden társadalmi csoportra pozitív hatással bírnak, egyenlő hozzáférést biztosítva a település teljes lakosságának. A pályázati tevékenységek tekintetében alapvető elvárás az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülése, egyenlő lehetőség biztosítása a célcsoport minden tagja számára a pályázati fejlesztés eredményeinek az elérésére.

A pályázatba tervezett szakmai tevékenységek meghatározásakor az alábbi fő tervezési szempontokat alkalmazták az előkészítésben részt vevő szakemberek:

– a tevékenységek a helyi igényeknek megfelelően kerüljenek kialakításra;
– a pályázat tartalma valódi szükséglet kielégítésére épüljön;
– a tevékenységek a lakosság mind szélesebb elérését tegyék lehetővé;
– a projekttartalom végrehajtására rendelkezésre álljanak a szükséges tárgyi és HR feltételek;
– a pályázati tartalom a felhívással minden tekintetben összhangot mutasson

A cselekvési terv elkészítésének határideje: 2019. április 30.

A projekt időszaka: 2018.11.01 – 2022.04.30.