M
Elektronikus ügyintézés

EFOP-1.2.11-16-2017-00008. Fiatalok helyben tartásának támogatása Ecséden

A projekt rövid leírása

Ecséd Községi Önkormányzat az „Esély Otthon” tárgyú felhívásra nyújtotta be támogatási kérelmét, és nyerte el a „Fiatalok helyben tartásának támogatása” című és EFOP-1.2.11-16-2017-00008 azonosító számú pályázatot.

Ecséd Község Önkormányzata annak reményében adta be pályázatát, hogy a településről elvándorló fiatalokat helyben tartsa és ezzel megakadályozza a települése elöregedését. A vidéki fiatalok lehetőségei önálló egzisztencia, illetve lakhatás szempontjából korlátozottak, így több generáció él együtt többnyire egy háztartásban. A projekt arra ad lehetőséget, hogy a 30. életévüket még be nem töltött, helyi lakosok számára biztosítson saját lakhatási lehetőséget összkomfortos, berendezett lakásokban. A projekt számos olyan programot tűz ki célul, melyek szintén ezen fiatalok képzését, kompetenciafejlesztését, munkavállalási esélyeit hívatott jobbá tenni.

Megvalósítandó programok:

– A pályaorientációs tanácsadás hozzájárul a sikeresebb iskolaválasztáshoz, így növelve a piacképes szakképzettséget szerző fiatalok számát, valamint ezáltal az elhelyezkedési esélyeik növelését is.
– Együtt könnyebb sikeressé válni rendezvénysorozat: cél, hogy a fiatalok képessé váljanak a településen fellelhető életlehetőségekkel élni, és helyben egzisztenciát, családot alapítani, mindezek által a helyi lehetőségek, értékek és adottságokra épülő gazdasági együttműködések fenntartása.
– Vállalkozóvá válást támogató tréning célja a fiatal helyi vállalkozók vagy vállalkozni kívánó fiatalok sikerességének növelése.
– Pályázati forrásfeltáró és aktivizáló workshop sorozat, amely a munkaerő-piaci elhelyezkedést elősegítő egyéni és csoportos fejlesztés, az egyén számára releváns, aktuálisan elérhető hazai és európai fejlesztési programokba történő belépésre felkészítés.

A projekt megvalósítási időszaka: 2018.03.01 – 2021.03.01.

A támogatás összege: 120.000.000.-Ft

A támogatás mértéke: 100 %