M
Elektronikus ügyintézés

TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00013- ecsédi gyöngyszem óvoda infrastrukturális fejlesztése

Ecséd Községi Önkormányzat által megvalósítandó fejlesztés átfogó célja az Ecsédi Gyöngyszem Óvodában a hatékony óvodai nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása, egészséges, biztonságos környezet kialakítása, amely a gyermekek életkorának megfelelően, játékos formában elősegíti a gyermekek testi és lelki fejlődését.

Az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda jelenleg nem rendelkezik tornaszobával, így a mindennapos testmozgás a csoportszobában, illetve a játszóudvaron zajlik. Rossz idő esetén hosszas előkészítést igényel a mozgás számára a tér biztosítása. Nem teremthető ideális környezet a különböző mozgásformák gyakorlására, finomítására. Nincs elegendő tér a nagymozgások végrehajtására, gyakorlására. Az ecsédi gyermekek hátrányban vannak ezen a területen a tornaszoba hiánya miatt.

A fejlesztés konkrét célja egy tornaszoba – és a hozzá tartozó kiszolgáló helységek – felépítése, melynek napi rendszeres használatával a gyermekek fizikai fejlődését segítjük elő, kialakítjuk, fejlesztjük, formáljuk a gyermekek pszicho-motoros készségeit és képességeit, valamint már korán felkeltjük bennük az egészséges életmód, ezen belül a rendszeres testmozgás iránti igényt.

A tornaszoba és szertár kialakításánál fontos szempont az akadálymentesítés, mellyel lehetőség adódik a fogyatékkal élő kisgyermekek ellátására is. A tornaszoba alkalmas azoknak a fejlesztő eszközöknek az elhelyezésére és használatára, melyek segítségével a különböző tanulási nehézségek beilleszkedési és magatartási zavarok prevenciója is megvalósul.

A fejlesztés eredményeképpen az óvoda épületének keleti oldalán egy tornaszoba kerül kialakításra a hozzá tartozó szertárral egy közlekedővel összekötve a főépülettel. A beruházással korszerűbb lesz az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda infrastrukturális háttere, egyben a vonatkozó jogszabályi előírásnak is megfelel majd; ami kötelező feltétel és eddig hiányzott, azt a projektgazda a jelen pályázat keretében létrehozza.

A projekt tervezett befejezése 2018. november 30.

Támogatási összeg: 44 848 780 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

A projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00013