M
Elektronikus ügyintézés

Bölcsődei férőhelyek bővítése Ecséden

A fejlesztés átfogó célja, Ecséden a bölcsődés korú kisgyermekek gondozási feltételeinek megteremtése, az egészséges, biztonságos és esztétikus környezet kialakítása, amely a gyermekek életkorának megfelelő módon, játékos formában elősegíti a gyermekek testi és szellemi fejlődését.
A fenti cél elérése érdekében az Önkormányzat egy új, 2 csoportszobával és a szükséges kiszolgáló helységeivel 28 kisgyermek elhelyezésére alkalmas bölcsődei épület létesül.
A projekt végrehajtásával megteremtjük a településen élő bölcsődés korú gyermekek létszámához, ill. a növekvő szülői igényekhez igazodó bölcsődei kapacitást, amivel hozzájárulunk a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez.
A tervezett bölcsőde szabadon álló beépítéssel kerül elhelyezésre a nyugati telekhatártól 10 m távolságban. A bölcsődében egy gondozási egységben két 50 m2 alapterületű csoportszobát alakítunk ki. A csoportszobák közötti átjárás és átlátás a vonatkozó előírásoknak megfelelően került megtervezésre. A csoportszobákból és az öltözőkből közvetlen kertkapcsolat kerül kialakításra. Az épület keleti homlokzata mentén részben fix előtetővel, részben pergolára erősített napvitorlákkaltörténik a pihenőterasz árnyékolása.
Az épület főbejárata a nyugati homlokzaton, középen kerül elhelyezésre. Itt a homlokzati fal visszaugrik az általános utcafronti falfelülettől és egy fedett nyitott előtér alakul ki a bejárat körül.
Itt lesz lehetőség fedett helyen elhelyezni a babakocsikat az ideérkező szülőknek.
Az épület északi részében kerülnek elhelyezésre az igazgatási funkciókat betöltő nevelői szoba, valamint vezetői iroda és innen lesznek elérhetők az intézmény működéséhez szükséges raktárhelyiségek is. A tervezett vizes helyiségek (mosdók, konyha, mosoda) egységesen az épület
déli, dél-nyugati részén helyezkednek el. Ettől csak a csoportszobákhoz tartozó gyermek mosdók térnek el, azonban funkcionálisan azok csoportszobákhoz fognak kapcsolódni.
Az épülettől nyugatra elterülő telekrészen kerülnek kialakításra a parkolók. Itt kerül kialakításra az akadálymentes parkoló is, amelytől szilárd burkolatú úton lehet majd eljutni a tervezett főbejáratig.
A telek déli határa mentén egy gazdasági bejáró kerül kialakításra. Innen történik többek között a tálalókonyha ellátása, valamint itt lesz kialakítva közúti kapcsolat a játszóudvarral is arra az esetre, ha gépjárművel kell megközelíteni azt, például karbantartások alkalmával.
A tervezett épület határoló szerkezetei a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő hőszigeteléssel készülnek. A tervezett épület fűtését új korszerű kondenzációs kombi gázkazánnal biztosítjuk. A helyiségekben a hőleadók korszerű acéllemezes radiátorok lesznek termosztatikus szelepekkel.
Az új bölcsődei épület építése során komplex akadálymentesítés valósul meg. A telken belül akadálymentes parkoló kerül kialakításra, ahonnan szilárd burkolaton a tervezett főbejárat megközelíthető lesz. A tervezett épület használati padlószintje igazodik a külső terepszinthez, így
akadálymentes rámpa építése nem szükséges. Az épületen belül a bejárat közelében akadálymentes mosdó is kialakításra kerül. Az új bölcsödében a nyílászárók olyan nyílásszélességgel készülnek, hogy az épületen belül az akadálymentes közlekedés biztosított legyen. Ennek megfelelően kerülnek az egyes szerelvények, kapcsolók is elhelyezésre, valamint minden ajtóhoz külön névtábla kerül elhelyezésre braille felirattal.
Az ingatlan utcafronti részén kerül elhelyezésre egy akadálymentes parkoló, a további parkolók a 192/6 hrsz. alatti telken kerülnek kialakításra. Összesen 6 db parkoló kialakítását tervezzük, ebből 1 db lesz akadálymentes.
6 db kerékpártárolót alakítunk ki, amelyek az intézmény bejárata mellett a telken belül kerülnek elhelyezésre.

Támogatási összeg: 354 299 145 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
A projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00029