TOP-2.1.3-15-HE1-2016-00005-TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS ECSÉDEN

Ecséd Község Önkormányzata a község belterületének védelmét szolgáló, ár-, belvíz- és helyi vízkár
veszélyeztetettséget csökkentő, így a környezeti káresemények megelőzését szolgáló csapadékvíz
elvezető hálózat rekonstrukcióját és fejlesztését valósítja meg.
A pályázat célja továbbá a fejlesztéssel érintett lakosság figyelmének felhívása a fejlesztés
eredményeinek fontosságára, megtartására, a vizek helyben tartásának fontosságára egy
szemléletformáló kampány keretében.
Jelen fejlesztési beruházás egyrészt a rendezetlenül levonuló és belterületi károkat okozó
csapadékvíz mederbe terelését, másrészt belső területek csapadékvíz elvezetésének fejlesztését
tartalmazza.
A bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza összesen 720 méter az alábbiak szerint:
Szabadság utcában 610m az alábbiak szerint:
– burkolt folyóka építése, padkarendezéssel: 210m
– burkolt árok építése, padkarendezés: 290m
– szikkasztóárok építés, padkarendezés: 110m
Kossuth Lajos utcában 110 m az alábbiak szerint:
– burkolt folyóka kiépítése HK ágyazat, betonba rakva: 60m
– burkolt árok építése, padkarendezés: 50m
A szemléletformáló kampány keretében egy rendezvény lebonyolítására kerül sor, ahol a helyiek
megismerhetik a fejlesztés indokoltságához vezető körülményeket (az árkok karbantartásának
hiánya, indokolatlan átalakítása stb.), annak fontosságát, az esetleges vízkárok által megóvott értékek
mértékét. A rendezvény keretében gyakorlati megoldások kerülnek bemutatásra a létrehozott
infrastruktúra fenntartása céljából.
A lakosság számára készítünk egy szemléletformáló kiadványt a létrehozott infrastruktúra
fenntartásának biztosítását szolgáló ismeretekkel, tanácsokkal.
A projekt tervezett befejezése 2018. december 31.
Támogatási összeg: 40 000 000 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-15-HE1-2016-00005