Infrastruktúra

Közlekedés:

Ecséd közúton közelíthető meg. A települést alsóbbrendű útvonalak kötik össze a környező községekkel, illetve 3 várossal: Hatvannal, Lőrincivel és Gyöngyössel. Ezek közül jelentősebb a 30-as út /a régi 3-as főútvonal/. Az országos főúthálózat M3-as útjára csak Hatvannál, illetve Gyöngyösnél csatlakozhatunk.
A környékbeli településeket a község lakói a tömegközlekedési eszközök közül autóbusz igénybevételével tudják megközelíteni.
A belterületi utak közül pályázati pénzből több felújításra került.

Energiaellátás:

A villamos energiát a község az ÉMÁSZ-tól kapja. A közvilágítás a településen teljesen lefedett.
A vezetékes gáz a TIGÁZ-tól érkezik Ecsédre. A lefektetett gázvezeték 1232 lakást lát el.

Távközlés, hírközlés:

A távbeszélő fővonalak előfizetőinek száma a mobilszolgáltatásra való áttérés miatt jelentősen csökkent a településen.
A község mindhárom Magyarországon működő mobilhálózati rendszerrel lefedett.
Ecséden egyre többen térnek át a kábel tv hálózathoz való csatlakozásra. Ugyanígy igénybe veszi a lakosság különböző telefontársaságok szolgáltatásaként a műholdas tv adókat, illetve az Internet elérési lehetőséget.
2010. október 20-tól aktívan működik honlapunk, naprakész, friss tartalommal.

Ivóvízellátás:

A vezetékes vízellátás a ’80-as években épült ki. Ivóvízzel H.m. Vízmű Rt. látja el a települést 27 km hosszú vezetéken. 1300 háztartás kapcsolódott rá az ivóvízhálózatra. Az éves vízfogyasztásnál a kiépített kapacitás magasabb fogyasztást is tud biztosítani. A szolgáltatás az elmúlt években folyamatos és zavartalan volt, vízhiány, vízkorlátozás a legnagyobb nyári melegben sem fordult elő.

Szennyvízelvezetés:

A szennyvízhálózat kiépítése elkészült. Megvalósítása a nyertes KEOP-1.2.0/2F pályázat segítségével történt. Az összköltség 80%-a állami támogatás.
A megvalósítás összege: 1 223 579 824 Ft
Elszámolható költség: 1 176 372 344 Ft
Községi Önkormányzat önrésze: 236 834 421 Ft

Lakásállomány:

A lakásállomány korát tekintve igen változatos képet mutat a település. A lakások 25%-a 30 évesnél fiatalabb, 15 %-a az 1950-es évek előtt épült. Az építkezések száma elenyésző. A fiatalok községben tartása érdekében eszközölendő a jelképes összegű építési telek és egyszeri letelepedési támogatás az ifjú párok számára.
Többgenerációs együttélés a lakók 3%-át érinti.