Hatályos rendeletek

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020 (XI.25.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Letölthető: https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg1ed8dr5eo8dt5ee0em1cj6ca7cb6cd7ce8by1cb6m
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020 (XI.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésről Letöltés: https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg4ed7dr6eo9dt6ee9em0cj1ca4cb9cd2ce5bw6bx7g
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019 (XI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról Letöltés: https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg0ed1dr4eo5dt8ee7em6cj9ca0bz1ce4cc3bw8by9e
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2019. (XI.27.) rendelete az önkormányzati képviselők, valamint a bizottsági elnök tiszteletdíjának megállapításáról
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019 (X.24.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról módosítással egységes szerkezetben Letöltés: https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg2ed7dr2eo5dt6ee7em6cj5ca6by3ca6bw1bx0bx7i
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (IV.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetése zárszámadásáról és a pénzmaradvány felosztásáról
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelete a víz és csatornadíjról szóló 20/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016 (XI.23.) önkormányzati rendelete a közösségi együtt élés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről módosítással egységes szerkezetben Letöltés: https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg4ed3dr8eo1dt8ee5em4cj5ca2cb1cd8cf3bz8bw1j

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (I.16.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (IV.15.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015 (VI.9.) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésnek eseteiről szóló rendelet

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015 (IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (IX.16.) önkormányzati rendelete a kitüntetések adományozásának rendjéről

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015 (XI. 18.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazáshoz szükséges választópolgárok számáról

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015 (XI. 18.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről

Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testületének 21/2015. (XI.18.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen belüli és kívüli, valamint hivatali munkaidőben és hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015 (XI.18.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014 (XII.9.) rendelete a település címeréről, zászlajáról és nevének használatáról

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013 (IV.9.) rendelete a gyermekvédelemről

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (VI.06) önkormányzati rendelete az egészségügyi körzeteiről

Helyi adók befizetéshez számlaszámok