AKADÁLYMENTESÍTESI NYILATKOZAT

AKADÁLYMENTESÍTESI NYILATKOZAT

Ecséd Községi Önkormányzat elkötelezett amellett, hogy www.ecsed.hu-t [az (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelvet (1) átültető nemzeti jogszabály] szerint akadálymentessé tegye.

Ezen akadálymentesítési nyilatkozat a www.ecsed.hu -ra vonatkozik.

Megfelelőségi státusz

a)iii A www.ecsed.hu teljes mértékben megfelel a WCAG 2.0 szabványnak.

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése

E nyilatkozat 2019.07.11-én készült.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2102 irányelve (2016. október 26.) a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkal­ mazásainak akadálymentesítéséről (HL L 327., 2016.12.2., 1. o.).

Visszajelzés és elérhetőségek

Megfelelési hiányosságok jelzése, és tájékoztatás kérhető az irányelvben nem szabályozott tartalmakról és információkról az ecsed.ph@gmail.com vagy ecsed.ph@ecsed.hu emailcímeken.

Végrehajtási eljárás

Illetékes végrehajtó szerv elérhetősége:
Ecséd Községi Önkormányzat
Székhely: 3013 Ecséd, Szabadság utca 139.
Postai cím: 3013 Ecséd, Szabadság utca 139.
Telefonszám: 37-558-400
e-mail: ecsed.ph@gmail.com; ecsed.ph@ecsed.hu