Pályázat civilszervezetek támogatására

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(I.21.) rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről (továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdés c) pontja alapján a civilszervezetek programjaik megvalósításának támogatása érdekében pályázatot nyújthatnak be minden év március 31-ig a képviselő-testülethez. Pályázók köre: A Rendelet 2. § a) pontjában foglaltak: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról…

Tájékoztató a Koronavírussal kapcsolatban

Tisztelt Betegek! Amennyiben fertőzött területeken járt, vagy kapcsolata volt valakivel, aki az érintett területről érkezett és ezt követően láz, légzési nehezítettség, köhögés jelentkezik, kérem, telefonon keresse fel háziorvosát vagy hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ingyenesen hívható zöldszámot, ahol a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolása történik. 06-80-277-445, 06-80-277-456 NE menjen: – Orvosi…

Áramszünet

2020 március 11-én 08:00 órától 15:00 óráig az ELMŰ-ÉMÁSZ tájékoztatása szerint a villamosenergia-szolgáltatás szünetel. A tájékoztató az alábbi linken olvasható: Emasz_20200304110701 (Letöltés)

Tájékoztató a Hatvani Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolák felvételi körzethatárainak kijelöléséről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (8) bekezdésében foglalt hatásköri felhatalmazás alapján a Hatvani Tankerületi Központ illetékességi területén a 2020/2021. tanévre vonatkozóan az Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskola felvételi körzetét Ecséd közigazgatási területére állapítja meg. A köznevelési intézmények körzethatárai megtekinthetők elektronikus úton az Oktatási Hivatal honlapján, a KIR…

Három hektárnál kisebb térmértékű földrészletek hirdetmény közzétételével történő értékesítése

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 3. § (1) bekezdése alapján a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló Nemzeti Földügyi Központ (NFK, székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., statisztikai számjele: 15840369-8413-312-01, törzskönyvi azonosító száma: 840363, adószáma: 15840369-2-42) nevében az alábbiakról tájékoztatom. A  szervezet a felelős állami földvagyon-gazdálkodás fenntartásának érdekében a földbirtok-politika irányelvekkel összhangban, a kellő eljárási…

Kötelező veszettség elleni eb oltás

Tisztelt Ebtartó! Ezúton értesítjük, hogy Ecséden az éves összevezetéses kötelező veszettség elleni eb oltás 03. 28 – án szombaton, pótoltás: 2020. 04. 26 – án vasárnap a következő időpontokban és helyeken: Sportpálya                  900-1000 óráig Ecséd Községi Önkormányzat parkolója: 1000-1200 óráig Művelődési ház:       1200-1300 óráig tart. Az oltás díja: 4.500,- HUF, amely tartalmazza a kötelező…

Szomszéd települések találkozója

Február 4-én Ecséd Községi Önkormányzatnál Boldog, Csány, Hort és a vendéglátó Ecséd település polgármestere  jött össze tapasztalatcserére, jó gyakorlatok megosztására. A meetingen részt vett Szabó Zsolt a térség országgyűlési képviselője is. A program az  “A helyi identitás és kohézió erősítése Ecséden” című TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat keretében valósult meg.

Statisztikai adatgyűjtés

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Ecséd településen a hivatal elnöke által 2020-ra engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végrea korábbi évek gyakorlata szerint. A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők: 1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei. Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemző…

Közmeghallgatás-összefoglaló

január 28-én 09.00 órai kezdettel Maksa Mátyás polgármester Ecséd Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) nagytermében közmeghallgatást tartott. Tájékoztatást adott a 2019. évben elvégzett feladatokról, a 2019. költségvetési évről. Eszerint az Önkormányzat a 2019-es évben 722 millió forintból gazdálkodott. A Központi Konyha már korában hozzácsatolásra került az Ecsédi Gyöngyszem Óvodához, a 2019. évben újabb bővítésre került…

Civilfórum-összegfoglaló

   január 21-én került sor a civil szervezetek fórumára az Ecséd Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) nagytermében. Maksa Mátyás polgármester értékelte a 2019. évi munkát, megköszönte a szervezetek együttműködését. Tájékoztatást adott a 2020. év főbb programjairól, jeles napjairól. Polgármester úr elmondta, hogy szeretné a civilszervezeteket a település életébe még intenzívebben bevonni, s mellettük megszólításra kerülnek a…

Közmeghallgatás

Ecséd Községi Önkormányzat képviseletében Maksa Mátyás polgármester tisztelettel meghívja Önt a soron következő lakossági rendezvényre. Közmeghallgatás Napirendi pontok: Beszámoló a 2019. évben elvégzett feladatokról Tájékoztatás a 2020. év terveiről   Időpont: 2020. január 28. 09.00 óra Helyszín: Ecséd Községi Önkormányzat, nagyterem     Maksa Mátyás polgármester Kép forrása:https://www.google.com/search?q=k%C3%B6zmeghallgat%C3%A1s

Tájékoztatás a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 50. §-a alapján méltányosságból igénybevehető pénzbeli ellátásokról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 50. § (5) bekezdése, valamint a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 2017/1997. (XII.1.) Kormányrendelet 31/F-31/G §-a alapján az egészségbiztosító méltányosságból a biztosítottat és a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyt indokolt esetben segélyben részesítheti. Egyszeri segély évente csak egy esetben engedélyezhető. A…

Tájékoztatás a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 66. §-a alapján igényelhető kivételes nyugellátás emelésről, illetve egyszeri segélyről

Egyszeri segély A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 66. §-a, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6.) Kormányrendelet 72/B §-a alapján egyszeri segély engedélyezhető a nyugellátásban részesülő személy részére, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg a 75 000 Ft-ot,…