Korlátozott kijárási tilalom

A a kijárás korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet alapján az alábbiakról tájékoztatom a lakosságot.

 1. Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.
 2. Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.
 3. A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.
 4. Alapos indok lehet: a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
  b) napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
  c) az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),
  d) az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 6. pontban leírtak szerint,
  e) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
  f ) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben  történő vásárlás,
  g) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben  történő vásárlás,
  h) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
  i) a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,
  j) a piacon, a helyi termelői piacon  történő vásárlás,
  k) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,
  l) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
  m) a dohányboltban történő vásárlás,
  n) a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
  o) a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
  p) a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,
  q) a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
  r) a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
  s) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
  t) a szülői jogok és kötelezettségek,
  u) a hitéleti tevékenység.
 5. Alapos indoknak minősül a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő
  segítségnyújtás, természetesen az 1. pontban leírtak betartásával.
 6. Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.
 7. Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.
 8. Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.
 9. A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával.
 10. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki az e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi. A szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb
  összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

Az intézkedés  határozatlan ideig meghosszabbításra került.

Maksa Mátyás

polgármester

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük