Közmeghallgatás-összefoglaló

on
  1. január 28-én 09.00 órai kezdettel Maksa Mátyás polgármester Ecséd Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) nagytermében közmeghallgatást tartott.

Tájékoztatást adott a 2019. évben elvégzett feladatokról, a 2019. költségvetési évről. Eszerint az Önkormányzat a 2019-es évben 722 millió forintból gazdálkodott.

A Központi Konyha már korában hozzácsatolásra került az Ecsédi Gyöngyszem Óvodához, a 2019. évben újabb bővítésre került sor a Kölyök Minibölcsőde megnyitásával.

A Községi Könyvtár és az ecsédi Művelődési Ház működtetésére 3,6 millió Ft-ot utal le az állam feladatalapú támogatásként, ugyanakkor több mint 11 millió Ft-ba kerül a fenntartatásuk.

A településen a helyi adók emelésére évek óta nem került sor.

A pályázatok lehetőséget biztosítanak a fejlődésre és a fejlesztésekre. A Temetőbe konténerek és urnafalak kerültek beszerzésre, elkészült az aszfaltborítású út újabb szakasza. Megépült és átadásra került a szórókút. A Magyar Falu Program (a továbbiakban: MFP) keretében modern hűtőberendezés beszerzésére kerül sor a ravatalozóba és megtörtént az épület nyílászáróinak a cseréje is. Az ellenőrzések megállapításai alapján az ecsédi Temető a környék egyik legrendezettebb temetője.

A civilszervezetek az előző évben is ingyenesen használhatták a Művelődési Házat összejöveteleik, programjaik megtartására. 2019-ben „A helyi identitás és kohézió erősítése Ecséden” című TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat (a továbbiakban: Identitás pályázat) keretében 120 db szék került beszerzésre. Két új civilszervezet jött létre, az összejöveteleik helyszíne szintén a Művelődési Ház. Az intézmény nagyterme és az udvara alkalmas az óvodások tornafoglalkozásainak a lebonyolítására. Rendszeresen bérbe veszik különböző összejövetelek, rendezvények, vásárok lebonyolítására is a Művelődési Házat, ebből milliós nagyságrendű bevétel keletkezett az elmúlt esztendőben.

Az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és  Kölyök Minibölcsőde fejlesztésére sok pénzt fordítottunk, a eszközpark bővítése mellett a készülő tornaszobába is vásároltak különböző sportbútorokat eszközöket. A tornaszoba kivitelezése a szakember hiány miatt csúszik.

A Bölcsőde több mint 55 millió forintba került. 2019. decemberében kezdte működését az intézmény teljes létszámmal. 3 fő látja el a 7 bölcsődés gyermek mindennapi gondozását. Az intézmény működtetése több mint 10 millió forintba kerül. A szülők elégedettségüket fejezték ki a Bölcsőde működésével kapcsolatban.

A MFP keretében 1 millió 920 ezer Ft pályázati pénz lehetőséget adott orvosi eszközök vásárlására, melynek keretében orvosi asztalok, nővértáskák, defibrillátorok és egyéb eszközök kerültek beszerzésre.

Az Ecséd, Akácfa utca 119. szám alatti ingatlanon megépülő kondi parkhoz elkészültek a tervek, várhatóan az idei évben már birtokba vehetik a sportparkot a magukban erre hajlandóságot érzők.

Az Ecsédi Polgármesteri Hivatal ügyfél centrikus szolgáltatást nyújt. Az ügyintézők segítőkészek. 3171 ügyirat 10 673 alszámú iratának kezelésére került sor a 2019. évben.

A szociális ügyintézésnél az adatbiztonság még nagyobb követelményeket támaszt az ügyintézőkkel szemben, mint alapesetben. Maksa Mátyás polgármester úr kiemelte, hogy a nyilvánosságnak is szigorú szabályai vannak, amivel a természetes személyek nem minden esetben vannak tisztában. A Képviselő-testület ülései nyilvánosak. Ezt a magasabb jogszabályokon kívül az Önkormányzat SZMSZ-e is szabályozza. A képviselő-testület tagjai közszereplők. A polgármestert lehet fotózni, annak beleegyezése nélkül is, az egy másik kérdés, hogy hol van a szülői felelősség, amikor kiskorú gyermekeiket bevonják a politikai csatározásokba és például a polgármestert velük fotóztatják. Erre példaként említhető a 2019. évi október 13-ai helyi önkormányzati választások napja. Polgármester úr azt is hangsúlyozta, hogy a jegyző és a polgármesteri hivatal dolgozói nem közszereplők. Mindemellett megköszönte a Hivatal dolgozóinak az odafigyelést, a precíz munkát, amely biztosította az EP és a helyi önkormányzati választások problémamentes lebonyolítását, tekintettel a HVI hatáskörébe utalt feladatokra. Mindemellett arról is beszámolt, hogy a településen az ellenzék felkorbácsolta az indulatokat és ez vezetett oda, hogy támadást intéztek a személye ellen, vagy az ellenzék köreiből került ki a szobordöntő személy. Fenyegetések, közösség értékeinek tönkretétele, mindemellett a tulajdonában okozott kár jellemezte az ellenzék politizálását. Mindenki elgondolkodhat azon, hogy megérte-e. Az anyagi kár mellett komoly erkölcsi károkat is okoztak a renitensek, hiszen a szobordöntéssel negatív értelemben fonódik össze Ecséd neve.

Az Identitás pályázat keretében 55 szék vásárlására került sor Ecséd Községi Önkormányzat nagytermébe. 4 db laptop is beszerzésre került, mely eszköze a „Nagyik a neten” programnak.

Olyan volumenű út- és járdafelújítás még nem történt Ecséden, mint az elmúlt 9 évben. A tavalyi esztendőben elkészült a Hunyadi utca, Akácfa utca 92. számtól a Tabán utca 36. számig terjedő útszakaszán (532 hrsz.), valamint a Tabán utca 41-47. szám alatti szakaszon (876 hrsz.), a Hársfa utca egy részén, a Kostok közben, és az Orvosi Rendelő udvarán az aszfaltborítású útfelújítás továbbá a Bocskai, Petőfi, Klapka utcákban. Zúzott kővel terítetté vált a Határ utca, a Klapka utca egy része, és a Méhész köz.

A szociális támogatások tekintetében 44 fő részesült alapösszegű (6000 Ft) 49 fő emelt összegű (6500 Ft) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. 93 háztartás kapott szociális tűzifa, 90 háztartás tűzifa támogatást. 64 háztartás egyszeri rendkívüli 20 ezer forintos támogatásban részesült. 46 fő a rendkívüli élethelyzetére tekintettel vett igénybe települési támogatást. 6 ezer forintos élelmiszercsomag támogatásban részesült 9 fő, temetési költség kifizetéséhez igényelt támogatást 7 fő. Elemi kár elhárításához 2 fő igényelt pénzbeli segítséget. A 0-1 éves korú gyermekek szüleinek támogatása keretében 25 család részesült egyszeri 10 000 Ft összegű támogatásban. Az 1-3 éves korú gyermekek támogatása keretében 74 fő vett át 6 000 Ft/fő élelmiszercsomagot. 190 fő részesült utazási és színházjegy támogatásban (3-14 éves korúak). 240 fő vette igénybe az iskolakezdési támogatást, mely 2019-ben került bevezetésre. az általános iskoláskorú gyermeket nevelő szülő 10 ezer Ft, a középiskolás gyermeket nevelő szülő 15 ezer Ft támogatást vehetett igénybe. 450 70. életévet betöltő személy részesült 7000 Ft/fő élelmiszercsomagban.

Az elmúlt esztendőben sem volt hiány pályázatokból, ezek a fejlesztések azok, amelyek a település értékét emelik. Az „Esély otthon pályázathoz kiegészítésként megítélésre került Ecséd község számára további 22 millió Ft. A Huszár szobor-, amit le akartak dönteni- 5 millió Ft-ba került. A rosszindulat vezérelte emberek nem ismerik, vagy nem akarják tudomásul venni azt a tényt, hogy a huszár az 1848/49-es forradalom és szabadságharc jelképe. 14 millió Ft került ráfordításra az átemelő szivattyúk cseréjére. Rengeteg probléma volt az üzemelő szivattyúkkal, legutóbb Győrből kellett hozatni kisegítést addig, míg Luxemburgból megérkezett a megrendelt szivattyú. Sok esetben az emberi nem törődömség okozza a meghibásodást. Volt rá példa, hogy a szennyvízcsatornába bekerült nadrág állította le a szivattyút.

A polgármester kapott a 2019. évben 4 millió Ft-t valamely program megszervezésére. Ez az összeg az Ecsédi sokadalom szüret előtt rendezvény finanszírozására került felhasználásra. Sajnos még mindig vannak a településen olyan személyek, akik ott tartanak, hogy 2008-ban pályázott pénzek kerülnek elköltésre. Az elmúlt évek fejlesztései a 2010. évet követően elnyert pályázati forrásokból és Ecséd Községi Önkormányzat saját költségvetéséből kerültek megvalósításra.

Hosszú utánajárás és kemény munka eredményeként 2019-ben sikerült Ecsédre kihelyeztetni bank automatát, amely egy új pénzügyi kényelmi szolgáltatást nyújt a település lakosságának. Szintén sok utánajárást és egyeztetést követően az Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskolában bevezetésre került a 2019/2020. tanévben felmenő rendszerben az angol nyelv oktatása.

Elkészült Ecséd Helyi Építési Szabályzata, ami több mint 4 millió forintba került.

A 2019. október 13-ai települési roma nemzetiségi önkormányzati választáson mandátumot nyert képviselők közül egy fő az alakuló ülésüket megelőzően lemondott, így új mandátum kiosztására került sor. Megtörtént az Ecsédi Roma Nemzetiségi Önkormányzat megalakulása, majd az alakuló ülést követően mindhárom képviselő írásbeli nyilatkozatban lemondott tisztségéről. A nemzetiségi önkormányzat így létszám alá csökkent, amely időközi választások kiírását vonta maga után. 2020. február 16-ra írta ki a HVB az időközi települési roma nemzetiségi önkormányzati választásokat. 2020. január 13-a volt a végső határideje a jelölt állításnak, ezen határidőig jelölés nem történt. Ennélfogva 2020. február 16-ai határnappal a települési roma nemzetiségi önkormányzat megszüntetésre kerül.

A 2020. évben 750 millió Ft-ból gazdálkodik az Önkormányzat. A keretösszeg emelkedése a bérek és bérjellegű kiadások növekedéséből adódik.

A MFP keretében pályázatot nyert az Önkormányzat 8 millió 200 ezer Ft összegben traktor beszerzésére, 10 millió Ft-ot szolgálati lakások felújítására, amely pénzből két lakás belső felújítása hajtható végre. A másik két lakás felújítása is a tervek között szerepel. 15 millió Ft-t nyert el az önkormányzat út- és járda felújításra az előző évben, a munkák az időjárás függvényében 2020-ban kerülnek elvégzésre. A Művelődési Házban szükség van további székek vásárlására.

Jelenleg 12 pályázat fut. Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be egy új 28 férőhelyes bölcsőde építésére, amely az előzetes kalkulációk szerint 250 millió Ft-ba kerül. Ezen kívül a tervek között szerepel az ecsédi iskola tornaszobájának megépítése, az iskola energetika felújítása, a Piactérre két új pavilon beszerzése. A tervek között szerepel a közintézmények energia felhasználásának napenergiával történő rásegítésének megvalósítása, egy elektromos autó töltő állomás kiépítése, okos település kialakítása.

A tájékoztatást követően a megjelentek mondhatták el véleményüket, tehették fel  kérdéseiket.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük