Hirdetmény Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szociális ellátásokról szóló 4/2018. (IV.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szociális ellátásokról szóló 4/2018. (IV.11.) önkormányzati rendelete kiegészítésre került a gyógyszertámogatás és a települési iskolakezdési támogatás folyósításának szabályaival, mely szerint:

„7/A § (1) Rendkívüli támogatás keretében rendszeres egyéni, továbbá akut megbetegedésből eredő gyógyszerszükséglethez gyógyszertámogatás nyújtható az a)-c) pontokban meghatározottak együttes fennállása esetén annak a személynek

a) aki Ecséd közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik és ezek valamelyikén életvitelszerűen tartózkodik,

b) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114 000 Ft), egyedül élő esetén a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át (142 500,- Ft) és vagyona nincs,

c) aki normatív vagy alanyi jogon közgyógyellátásra nem jogosult.

(2) Gyógyszertámogatás csak szakorvos vagy háziorvos által rendelhető vényköteles gyógyszerek költségének 40%-ig igényelhető.

(3) Gyógyszertámogatásban ugyanazon személy évi négy alkalommal részesülhet.

(4) A gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet jelen rendelet 1. mellékletében található formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell a vénykötelezettségről és a gyógyszerköltségről a gyógyszertár igazolását.”

„8/A § (1) Ecséd Községi Önkormányzat jövedelemvizsgálat nélkül évi egyszeri 10 000 Ft/tanuló összegű Települési iskolakezdési támogatást biztosít az Ecséd közigazgatási területén bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező szülőnek, akinek általános iskolás gyermeke(i) van(nak).

(2) Ecséd Községi Önkormányzat jövedelemvizsgálat nélkül évi egyszeri 15 000 Ft/tanuló összegű Települési iskolakezdési támogatást biztosít az Ecséd közigazgatási területén bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező szülőnek, akinek első nappali képzésen középfokú tanulmányokat folytató gyermeke(i) van(nak).

(3) A Települési iskolakezdési támogatás iránti igényét a szülő jelen rendelet 2. mellékletében található formanyomtatványon nyújthatja be, melyhez csatolni szükséges a (4) bekezdés a)- b) pontjának fennállása esetén az iskolalátogatási igazolást.

(4) A jogosultságot iskolalátogatási igazolással kell alátámasztani azon szülőnek, akinek gyermeke(i)

a) nem az Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskolában folytat(nak) általános iskolai tanulmányokat,

b) első nappali képzésen középfokú tanulmányokat folytató gyermeke(i) van(nak)

(5) A támogatás minden év augusztus 15-től október 31-ig, első ízben 2019. augusztus 15-től október 31-ig igényelhető. A határidő jogvesztő.

(6) A Települési iskolakezdési támogatás átvétele készpénzben Ecséd Községi Önkormányzat Pénzügyi Osztályán történik.”

Kérelem Ecséd Községi Önkormányzat Titkárságán igényelhető vagy az alábbi helyről letölthető

Maksa Mátyás

polgármester

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük