Hirdetmény Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 15/2017 (XI.22) önkormányzati rendeletének módosításáról

Módosításra került Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 15/2017 (XI.22) önkormányzati rendelete az alábbiak szerint:

 • a bevezető felhatalmazó rendelkezések jogszabályi hivatkozásai tekintetében a logikai sorrend változik,
 • a bevezető rendelkezés kiegészítésre került a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 43/A.§ (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljárók felsorolásával,
 • technikai módosítások –írásmód, számozás, felsorolás jelölése,
 • törlésre került a Rendelet Értelmező rendelkezéseinek egy része: 4.§ d), g)-j), q)-r), t)-w), y)-z) pontjai,
 • a Rendelet Értelmező rendelkezései kiegészítésre kerültek a rendelet szempontjából releváns értelmezésekkel: cégér, cégjelzés, reklám- és hirdetőberendezés, saroképület, tájékoztató tábla,
 • törlésre került a Rendelet II. fejezete,
 • módosult a rendelet 24.§ a következők szerint:
 • a cégér elhelyezése
 • paraméterei a Rendelet kiegészítésre került a 24/A §-sal, amely a hirdetési célú berendezés alkalmazását szabályozza,
 • a Rendelet 25.§-a kiegészítésre került a hirdetőtábla paramétereinek, elhelyezési lehetőségeinek meghatározásával,
 • törlésre került a Rendelet 26-27.§-a oly módon, hogy annak tartalma a reklámhordozókra illetve cégekre vonatkozó szabályozások külön egységben szerepelnek. A Cégérek, cégtáblák, cégfeliratok és tájékoztatási célú táblák elhelyezésére vonatkozó településképi követelmények alcím alatt kerülnek szabályozásra a cégérek, míg a reklámhordozókra vonatkozó rendelkezések a 25.§-ba épülnek be,
 • a Rendelet 37.§ (2) bekezdése, továbbá a 44. § a hatályos jogszabályoknak való megfelelés, valamint a jogszabályi harmónia megteremtése végett került módosításra,
 • változtak a kötelezésre, illetve a bírságra vonatkozó szabályok a a Rendelet 45-47. §-aiban
 • a Rendelet kiegészítésre került az 5. és 6. melléklettel, amely a település a településképi véleményezési eljárás megindításához, illetve a településképi bejelentési eljárás lefolytatása iránti kérelmet tartalmazza.

Az egységes szerkezetű módosított rendelet a www.ecsed.hu oldalon a hatályos rendeletek menüpontban olvasható. A rendelet 2019. június 5-én került kihirdetésre.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük