SEMMELWEIS NAP A HATVANI ALBERT SCHWEITZER KÓRHÁZBAN

Semmelweis Ignác születésének 201. évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést tartottak az Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézetben. Dr. Stankovics Éva az intézmény főigazgatója köszöntőjében az egészségügy ünnepeként jellemezte a Semmelweis napot. Ez a nap, mely lehetőséget teremt az egészségügyi dolgozók elismerésére, méltatására. Kiemelte, hogy Semmelweis élete és munkássága példa az egészségügy valamennyi munkatársa számára. Kitartása és elhivatottsága pedig…

Védőnői álláspályázat

Ecséd Községi Önkormányzat pályázatot hirdet védőnői állás betöltésére. A részletes pályázat az alábbi dokumentum letöltését követően ismerhető meg.

Tájékoztatás az Önkormányzati Hivatali Portálon történő elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban

Tisztelt Felhasználók! Az Önkormányzati Hivatali Portálon történő elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos általános tájékoztató dokumentum elérhető a Alkalmazásközpont Dokumentumtárában.  A tájékoztató segítséget nyújt a lakosság számára az elektronikus ügyintézés megismeréséhez, egyben az ügyintézőknek is segítséget nyújt az ügyindítással, egyenleg lekérdezéssel, ügykövetéssel kapcsolatban érkező kérdések megválaszolásához.   Továbbra is a legtöbb bejelentés valamilyen jogosultság hiányához kötődik. A leggyakrabban ismételt kérdéseket, és az…

Ballagás az Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskolában

Június 15-én elballagtak az Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskola 8. osztályos tanulói. Az iskolát jelképező kopjafa átadást követően Maksa Mátyás polgármester minden búcsúzó végzős diákot egy Ecséd kitűzővel ajándékozott meg annak szellemében, hogy: “Sohase felejtsék el: Ecséd a szülőházukat, a hazájukat, a gyermek– és ifjúkort, a léptéket és a mértéket, a biztos kapaszkodót jelenti számukra…a…

Búcsú az óvodától

Június 7-én az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda nagycsoportos óvodásai búcsút intettek kedvenc játszóhelyüknek, hiszen szeptembertől megkezdik általános iskolai tanulmányaikat. Dallal kísérve vándoroltak az óvodától a Művelődési Házig, ahol ünnepi műsorukba csokorba kötötték mindazt, amit az elmúlt években megtanultak. Az ünnepet megtisztelte jelenlétével Maksa Mátyás polgármester, aki köszöntő beszédében kihangsúlyozta: “Folyamatosan azon dolgozom, hogy településünk óvodás gyermekeink…

Hirdetmény Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2014 (XI.25) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról módosítása

Felülvizsgálatra került Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2014 (XI.25) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról. A szükséges módosításokat az alábbi Összefoglaló tartalmazza: technikai módosítások –írásmód, számozás, felsorolás jelölése, módosításra, pontosításra került a képviselő-testület vezetésének, illetve a szavazásoknak a rendje, a képviselő-testület polgármesterre átruházott hatásköreit a tervezett 2. melléklete tartalmazza, pontosításra került az alakuló…

Hirdetmény Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 15/2017 (XI.22) önkormányzati rendeletének módosításáról

Módosításra került Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 15/2017 (XI.22) önkormányzati rendelete az alábbiak szerint: a bevezető felhatalmazó rendelkezések jogszabályi hivatkozásai tekintetében a logikai sorrend változik, a bevezető rendelkezés kiegészítésre került a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 43/A.§ (6)…

Ecséd község új településrendezési eszközeinek véleményezése

Tájékoztatom Önöket, hogy Ecséd község új településrendezési eszközei elkészültek. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 37. §-a szerinti előzetes tájékoztatási szakasza korábban lezárult és elkészült a településrendezési eszközök R. 38. §-nak megfelelő véleményezési dokumentációja. Ecséd Községi…

Nemzeti összetartozás napja

Június 4-én 09.00 órai kezdettel Ecséden a Trianoni emlékműnél a település közössége a 99 évvel ezelőtti eseményekre emlékezett. Maksa Mátyás polgármester ünnepi beszédét követően az Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskola műsorát tekinthették meg az ünneplők. A megemlékezés a koszorúk elhelyezésével zárult.