Közmeghallgatás-összefoglaló

on
  1. január 22-én 09.00 órai kezdettel Maksa Mátyás polgármester Ecséd Községi Önkormányzat nagytermében közmeghallgatást tartott.

Tájékoztatást adott a 2018. évben elvégzett feladatokról, a 2018. költségvetési év gazdálkodásáról.

Eszerint az ecsédi Temetőben folyamatos karbantartási munkálatok zajlottak. Aszfaltburkolatot kapott az oldalsó bejárattól befelé vezető út, új urnafalak kerültek kialakításra, és 2018. év decemberétől lehetőség nyílt egy új temetkezési szolgáltatás igénybevételére is, a szórókútban történő temetkezésre.

A civilszervezetek számára továbbra is ingyenesen biztosított a Művelődési Ház különböző programok, rendezvények lebonyolítására.

Az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda tárgyi, infrastrukturális fejlesztésének a keretében új eszközök vásárlására került sor, megtörtént a tálalókonyha bútorzatának cseréje, valamint a folyosói tároló szekrények is megújultak.

A polgármester elmondta, hogy folyamatosan azon dolgozik, hogy ebben az óriási szakember hiányban képzések kezdeményezésével saját szakember gárdát képeztessen ki: szakácsok, óvónők, stb.. Jelenleg több óvónő képzése is folyik, akik kisgyermekes családjukkal a településen élnek, és várhatóan itt képzelik el az életüket.

Elkezdődtek az óvodai tornaszoba munkálatai, ami a decemberi hónap viszontagságos időjárása miatt kissé lelassult, ugyanakkor mihamarabb szeretnék folytattatni az építkezést.

Megtörtént az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda szakmai tevékenységének az ellenőrzése, mely eredményesnek és hatékonynak találta az intézményben folyó munkát.

A Községi Könyvtár az önkormányzat és az egri Bródy Sándor Könyvtár megállapodása keretében működik. A könyvtár funkciói mellett több csoport, civilszervezet tartja összejöveteleit az intézményben.

A Gondozási Központ megszűnt, a szociális feladatokat az önkormányzat kormányzati funkción látja el, az idősek nappali ellátása Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulással kötött megállapodás keretében történik.

A 2018. évben az ASP rendszer minden modulja alkalmazásra került már a hétköznapi ügyintézés során. 2018. január 1-jétől Ecséd Községi Önkormányzat ügyintézésében biztosított az elektronikus ügyintézés, amely a természetes személyek számára lehetőség, a hatóságok, intézmények, vállalkozások számára kötelező. Ezzel a funkcióval is az ügyfélbarát, partnerközpontú ügyintézést segítjük elő. Az elmúlt évben 2604 főszám alatt 9300 ügyirat keletkezett. A polgármester bejelentette, hogy a jegyző 2018. december 17-én eleget tett tanulmányi kötelezettségének és okleveles jogász végzettséget szerzett, mely végzettség a dr. jur. cím használatára jogosít. Az Ecsédi Polgármesteri Hivatal dolgozói eleget tettek éves továbbképzési kötelezettségüknek. 2019-ben átalakulás várható az önkormányzatok polgármesteri hivatalainak ügyintézési, feladat végrehajtási folyamataiban, példaként a könyvelés MÁK által történő végrehajtása került említésre, amelynek egy pilot keretében zajlik jelenleg a kipróbálása.

Megvalósult a Központi Konyha felújítása, amely megközelítőleg 60 millió forintba került. Az elnyert pályázati összeg mellett saját forrást is használni kellett, hogy minden elképzelés megvalósulhasson a felújítás során.

Az Esély otthon pályázat keretében az elmúlt esztendőben workshopok megtartására került sor, melyek arra is jó alkalmat szolgáltattak, hogy sor kerüljön a fiatalok igényeinek (munka, tanulás, szabadidő eltöltés, stb.) felmérésére. A kedvezményes lakhatás mellett olyan lehetőségeket is tartalmaz a projekt, amely képzéseken való részvételt, tanulmányok folytatását támogatja, illetve ösztöndíjat nyújt az előző esetekre.

A bölcsőde tervezési fázisa véget ért, január hónapban elkezdődik az építési tevékenység.

A csapadékvíz-elvezető árkok kiépítése az időjárás függvényében tovább folytatódik.

Az adó mértékében nem történt változás.

A szociális támogatások körében majd 100 m3 szociális tűzifa került kiszállításra a rászorultaknak. Mindemellett élelmiszercsomaggal segítette az önkormányzat a nehéz helyzetben lévőket. A 2018. évben 21 kisgyermek született, szüleik 10 ezer forintos támogatásban részesültek. Az 1-3 éves korosztály élelmiszercsomag támogatásban részesült. Az óvodás és általános iskolás korosztály színházi élményt kapott ajándékba. A 70. életév feletti korosztály élelmiszercsomag támogatásban részesült. A gyermekétkeztetés az önkormányzat alapfeladat ellátásának a körébe tartozik. Az óvodás gyermekek 98%-a, az iskolás gyermekek 65%-a étkezik ingyenesen. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára biztosított a szünidei gyermek-étkeztetés, amely a szülői igényfelmérés alapján történik.

A 2019. évben az önkormányzat folytatja a megkezdett projektek megvalósítását, illetve többféle fejlesztésre szeretne benyújtani pályázatot a Magyar Falu Program keretében megnyíló projektekre. Ebben az esetben fontossági sorrendet kell felállítani, reálisan kell látni és mérlegelni, hogy milyen pályázati forrásokra van szüksége a településnek.

A közbiztonsággal kapcsolatban a polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a rendőri jelenlét biztosított a településen. Ennek ellenére az elmúlt hónapokban előfordult néhány lopás, amelyek közül némely esetben a sértett is lehetőséget szolgáltatott a tolvajoknak a lopásra. Nehezíti az elkövetők közrekerítését az is, hogy a sértett, vagy az esetleges tanú nem tesz bejelentést a rendőrségen, illetve visszavásárolja az elkövetőtől az eltulajdonított tárgyakat.

A tájékoztatást követően a megjelentek mondhatták el véleményüket, tehették fel  kérdéseiket.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük