Jelentkezzen!

on

Elérhető a jelentkezési kérdőív!
„Korlátok nélkül!”- MEOSZ program a mozgáskorlátozott emberek infokommunikációs akadálymentesítéséért
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) megyénként átlagosan 30 mozgáskorlátozott személynek tud segítséget nyújtani a „Korlátok nélkül!
– mozgáskorlátozott emberek info-kommunikációs akadálymentesítése” című EFOP-1.1.5-17-2017-00004 jelű projektje keretében. Keressük azokat az aktív korú, mozgáskorlátozott embereket, akik az adott megyében dolgozó mentorokkal együttműködve a mindennapokban tesztelik azokat a személyre szabott infokommunikációs eszközöket, amelyek segítségével önállóan tudnak ügyeket intézni, így önrendelkező életet élni. Olyan mozgáskorlátozott emberek jelentkezését várjuk, akik gyakran vesznek igénybe közszolgáltatásokat és az eszközhasználat során visszajelzést tudnak arról adni, hogy hol ütköznek környezeti akadályokba.
Kik alkotják a program célcsoportját?
Az információhoz és ezáltal a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés és a kommunikációs lehetőségeik tekintetében három célcsoportot határoztunk meg, amely csoportok különböző akadályokkal küzdenek és ennek megfelelően a projekt során különböző eszközöket tesztelnek: 1. Súlyosan mozgáskorlátozott személyek, akik kerekesszékkel közlekednek, és felsőoktatásban, vagy felnőttoktatásban vesznek részt, dolgoznak, vagy munkát keresnek. Illetve olyanok, akik családtámogatási juttatásban – GYES, GYED, GYET -részesülnek. Mozgásállapotuk lehetővé teszi, hogy az IKT eszközeit hagyományos módon használni tudják.
2. Súlyosan mozgáskorlátozott személyek, akiknek mozgáskorlátozottságuk következtében jelentősen sérültek a kézfunkciói, így számítógép vagy tablet mellé asszisztív eszközökre (alternatív egér, speciális kapcsolók, stb.) is szükségük van, emiatt az IKT eszközöket csak speciális megsegítéssel tudják használni.
3. Súlyosan mozgáskorlátozott személyek, akiknél kommunikációs akadályozottság áll fent, akiknek számítógép vagy tablet, illetve asszisztív eszközös segítés mellett
kommunikációs eszközökre és megsegítésre is szükségük van, mivel kommunikációjuk nem közérthető, de a kommunikáció működését, fontosságát ismerik. A jelentkezés során kitöltött kérdőív alapján szakembereink a fenti kategóriák valamelyikébe sorolják a jelentkezőt, amelyet a második körös személyes interjú alkalmával véglegesítenek az
érintettel együtt.Jelentkezzen a programba, ha…
Ön aktív korú (18-65 év) mozgáskorlátozott felnőtt ember;
– fogyatékossági támogatásban részesül; (a 3. célcsoportnál előny, de nem feltétel)
– önrendelkező módon szeretné intézni ügyeit;
– az egyéni szükségletek feltárása során kész együttműködni a MEOSZ munkatársaival
annak érdekében, hogy a megfelelő számítógépes eszközt megtalálják Önnek;
– vállalja, hogy a program keretében kapott eszközeit a mindennapokban, különösen a
közszolgáltatások igénybevétele során használja;
– szívesen veszi egy sorstárs (mentor) támogatását annak érdekében, hogy felfedezze a
környezetében rejlő lehetőségeket és elérje céljai;
– vállalja, hogy rendszeres visszajelzést ad a projekt során.
A kiválasztás során előnyben részesülnek azok, akik tanulnak, dolgoznak vagy aktív álláskeresők, továbbá azok, akik napi szinten küzdenek a környezetükben lévő akadályokkal.
Mit kell tennie?
Töltse ki a MEOSZ honlapján elérhető kérdőívet! (https://drive.google.com/open?id=1HmSn3deNhdpJYgzLHf04cJ55g3LOLfuZ69C1uGydi0) 
A kiválasztási folyamat első körében a jelentkezők egy kérdőívet töltenek ki, amely tartalmazza az elérhető eszközök listáját is. A kérdőívet úgy állítottuk össze, hogy az
alkalmas legyen a mozgáskorlátozott emberek életminőségének javítását célzó anonimizált alapkutatás elvégzésére is.
Az elbírálás menete
A kérdőív kitöltése az első lépés, Önnek egyelőre nincs további teendője. A kérdőívek kiértékelése folyamatosan történik, az első kört június 30-án értékeljük. A pályázási folyamat azonban ezzel nem zárul le, június 30-a után is várjuk a jelentkezéseket, amíg megyénként megtaláljuk a kritériumoknak megfelelő mozgássérült embereket.
A kérdőíveket összesítjük, majd fenti szempontok alapján kiválasztott érintettek között megyénkénti preferencia-sorrendet alakítunk ki. Ennek lezárulta után, a második körben mentorok fogják felkeresni az érintetteket, hogy egy második körös interjút vegyenek fel, és tájékoztatást adjanak a további teendőkről.
Milyen együttműködés szükséges a programba való bekerülés után?
A kiválasztott 600 mozgáskorlátozott személy 2,5 éves együttműködés keretén belül komplex támogatásban részesül. Amennyiben részt vesz a programban, folyamatos kétoldalú együttműködést vállal a projekt lezárultáig.Ha ön bekerül a programba:- az egyén igényeinek megfelelő eszközt biztosítunk: laptopot vagy tabletet, illetve ha van
felsővégtag érintettsége vagy kommunikációs nehézsége, akkor kiegészítő programokban és eszközökben részesülhet. Az eszközöket tesztelnie kell és használatukról visszajelzést várunk!
– együtt kell működnie szakembereinkkel annak érdekében, hogy közösen a legmegfelelőbb eszközt és eszközkombinációt találjuk meg az Ön számára;
– amennyiben szükséges, internet-hozzáférést is biztosítunk;
– tesztelnie kell a program részeként működő honlapot, amelyen a mentorok és a helpdesk munkatársak segítségét tudja kérni, illetve aktuális információkat talál az IKT-s eszközök használatáról;
– vállalja részvételét az eszközök használatára vonatkozó felkészítésen;
– nem marad segítség nélkül – sorstársi rehabilitációs mentorálást, az akadálymentes honlapon keresztül pedig távszolgáltatást nyújtunk Önnek.
Közvetlen szolgáltatások a célcsoporttagok részére
A jelentkezés önmagában nem jelenti azt, hogy az érintett automatikusan valamilyen informatikai eszközt kap, még akkor sem, ha állapota, vagy anyagi helyzete ezt indokolná is. Jelen programban
600 mozgássérült személyt tudunk támogatni, de ahosszú távú célunk, hogy a későbbiekben állami támogatással, az egyéni igényeinek megfelelően juthasson eszközhöz mindenki.
Vállaljon Ön is aktív szerepet a folyamatban, amelyben kialakítjuk az egyéni igényeknek megfelelő info-kommunikációs akadálymentesítés módszertani lépéseit, illetve hozzájárulunk a közszolgáltatások egyenlő elérhetőségének megteremtésében és javításában!
Háttérinformáció
Alapeszközt, azaz laptopot vagy tabletet minden, a programban részt vevő személy számára biztosítunk. A kiegészítő, speciális eszközök a mozgásállapot és egyéni igények alapján kerülnek kiosztásra aszerint, hogy melyik a leghatékonyabb és legeredményesebb eszköz az információs és kommunikációs technológiai eszközök (IKT) megfelelő használata, és az önálló ügyintézés szempontjából.
 A programban vizsgáljuk, hogy egy súlyosan mozgáskorlátozott ember életében mit jelent, ha laptop vagy tablet áll rendelkezésére, mennyire segíti ez az önállóságát és
önrendelkezését. Különösen szeretnénk feltérképezni a felsőoktatásban, felnőttoktatásban tanulók, a dolgozó mozgáskorlátozottak és az aktív álláskeresők nehézségeit.
 A program során az eszközökre olyan segédprogramokat is telepítünk, amelyek az olvasási nehézségeket küszöbölik ki.
 A projekt keretében azokra külön gondoltunk, akiknek a mozgáskorlátozottságuk következtében jelentősen sérültek a kézfunkciói, akiknek speciális eszközökre (asszisztív
technológiára) – alternatív egér/billentyűzet, speciális kapcsolók, pozícionálók – van szükségük a számítógépes eszközök használatához. Célunk, hogy közülük is minél több
olyan mozgássérült embert vonjunk be, akik együttműködnek és tesztelik a megfelelő
eszközhasználat feltételeit. (pl: a megfelelő eszközkiválasztás módja és szempontja; a szervizelés és a csere, illetve a garancia feltételei; mire kell figyelni az eszközök mindennapi
használata során; az adott mozgásállapot, vagy annak korlátozottsága mellett az eszközök segítségével milyen gyakorisággal tud ügyeket intézni, s ez milyen mértékben növeli az
önállóságot.)
 A fentieken túl info-kommunikációs akadálymentesítésben részesítjük azokat is, akiknél mozgáskorlátozottságuk mellett kommunikációs akadályozottság áll fent. Olyan
embereket keresünk, akik azért nem tudnak hatékonyan kommunikálni, mert beszédük nem érthető, de a kommunikáció működésével tisztában vannak. Esetükben támogatott és alternatív módszerekkel segítjük a hiányos vagy nem érthető beszédet, hogy az is képes legyen a kommunikációra, akinek a beszéde annyira sérült, hogy az nem alkalmas
elsődleges kommunikációs eszköznek. Célunk, hogy olyan kommunikációjukban akadályozott mozgássérült jelentkezőket találjunk, akik együttműködnek annak feltárásában, hogy a szociális, oktatási, és egészségügyi rendszerben, valamint a közszolgáltatások igénybevételekor milyen hiányok és hibák teszik korlátozottá a kommunikációs eszközöket használó személyek lehetőségeit. Megvizsgáljuk, hogy milyen akadályokba ütközik egy felnőtt augmentatív és alternatív kommunikációs (AAK) eszközt
használó személy, ha önállóan, önrendelkező módon szeretné intézni ügyeit.
 Az alábbi linken elérhető az Eszközleírási segédlet a projektben használt eszköztípusokról, leírásokkal és ajánlásokkal az alap-, és segédeszközökről:
http://www.meosz.hu/blog/eszkozleiras-segedlet-

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük