Települési arculati kézikönyv

Tájékoztató a Településképi arculati kézikönyv és a Településképi rendelet tervezetének véleményezéséről

 

Tisztelt Lakosság, Tisztelt Érdeklődők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Ecséd Községi Önkormányzat a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján elkészíttette a teljes településre vonatkozó Településképi Arculati Kézikönyv- (továbbiakban: kézikönyv), valamint a kézikönyvre alapozottan a Településképi Rendelet (továbbiakban: rendelet)

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) előírásai szerint az elkészült kézikönyvet és rendeletet partnerségi egyeztetésre bocsátjuk.

Településképi arculati kézikönyv

„A kézikönyv a – települések természeti és épített környezete által meghatározott – településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.”

A településképi arculati kézikönyv célja, egy olyan szemléletformáló kiadvány kidolgozása, mely a helyi lakosság, döntéshozók, újonnan betelepülők számára nyújt tájékoztatást az épített és természeti értékekről, a település építészeti arculatának jellemzőiről, és iránymutatást ad az épített környezet alakításával kapcsolatos elvárásokról.

A kézikönyv tervezete az Ecséd Községi Önkormányzat Polgármesteri irodájában megtekinthető, vagy az alábbi linken elérhető.

Településképi rendelet

A településképi rendeletet a településképi arculati kézikönyv alapján kell elkészíteni. A rendelet célja, hogy biztosítsa a településképi követelmények meghatározásával a kívánt településkép elérését.

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet az épített és természeti környezet alakításának eszközei, melyek érvényesülése jótékony hatást eredményez a teljes közösség számára, de egyben korlátokat is jelent, melyek a helyi lakosság és a vállalkozások mindennapjaira hatással lesznek.

A településkép védelmét szolgáló intézkedések alapja, hogy az abban foglaltakat széleskörű társadalmi konszenzus övezze, ezért a készítésébe be kell vonni a lakosságot, hogy érdemi módon beleszólhassanak otthonuk, környezetük alakításába. Kérünk mindenkit, hogy vegyen részt a kézikönyv és rendelet kidolgozásában, és mondja el a véleményét, javaslatát, hogy közösen határozzuk meg a településkép sajátos helyi arculatát.

A rendelet tervezete az Ecséd Községi Önkormányzat Polgármesteri irodájában megtekinthető, vagy az alábbi linken elérhető.

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017 (IX.20.) önkormányzati rendeletére tekintettel 2017. november 6-án 18.00. órai kezdettel lakossági Fórumot tart a Művelődési Házban, (Ecséd, Dózsa György utca 16.) ahol szóban, vagy 2017. november 15-ig írásban papír alapon a polgármesteri hivatalban leadva illetve elektronikusan a ecsed.ph@ecsed.hu. hivatali e-mail címre megküldve adhatnak javaslatot, tehetnek észrevételt a készítendő településképi kézikönyv és rendelet kidolgozásához.

Tájékoztatom, hogy a határidőre beérkezett véleményeket áll módunkban figyelembe venni, azok kiegészítésére, valamint a határidőn túl beérkezett vélemények figyelembe vételére nincs mód.

Ecséd, 2017. november 03.

Tisztelettel:

Maksa Mátyás

  polgármester

Ecséd_TAK véleményezés 

ECSÉD_TEK_V2 (003)

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük