Hatályos rendeletek

SZMSZ hatályos 2016.04. 

1/2017. (I.25.) rendelet a költségvetésről

22/2015. (XI.18.)

Helyi adók befizetéshez számlaszámok

21/2015. (XI.18.)

Szociális tűzifa igénylés szabályai

A kitüntetések adományozásának rendjéről

Az önkormányzat vagyonáról

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

7/2014. (VI.5.) önkormányzati rendelet

A szociális ellátásokról

A település címeréről és zászlajáról, és nevének használatáról

A civil szervezetek támogatásának rendjéről

A környezetvédelemről

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

20/2015.(XI.18.)

Közterületek használatáról

A talajterhelési díjról

Egészségügyi körzetekről

 

A temetőkről és a temetkezésről

Rendelet a víz és csatornadíjról