Hatályos rendeletek

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (I.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetéséről

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (IV.11.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (IV.11) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (IV.11.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetése zárszámadásáról és a pénzmaradvány felosztásáról

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (IV.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetése zárszámadásáról és a pénzmaradvány felosztásáról

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (IX.20.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelete a sportról szóló 11/2004. (IV.09.) rendelete hatályon kívül helyezéséről

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 3/2005. (II.17.) rendelete hatályon kívül helyezéséről

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelete az Ecséd Község 2011-2016. évre szóló helyi hulladékgazdálkodási tervéről szóló 8/2011. (VI.09.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelete a víz és csatornadíjról szóló 20/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (XI.22.) rendelete Ecséd Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 16/2005. (XII.21.) rendelete hatályon kívül helyezéséről

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag igénylésének részletes feltételeiről

SZMSZ hatályos 2016.04. 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (XI.23.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testületének 21/2015. (XI.18.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen belüli és kívüli, valamint hivatali munkaidőben és hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  22/2015. (XI.18.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Helyi adók befizetéshez számlaszámok