Gondozási Központ

A Községi Önkormányzat alapellátási feladatainak ellátása érdekében Gondozási Központot hozott létre, ami az alapellátás körébe tartozó szolgáltatásokat látja el.

Az Ecsédi Gondozási Központ a szociális igazgatásról szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény, az 1/2000. (I./7) SzCsM. rendelete alapján látja el a feladatait.

Az intézmény megnevezése: Ecsédi Gondozási Központ 

Az intézmény székhelye, és címe: 3013 Ecséd Szabadság út 147.
Az intézmény telefonszáma: 37/358-733

Az intézmény nyitvatartása:

 • hétfő:  7-16-ig
 • kedd: 7-16-ig
 • szerda: 7-16-ig
 • csütörtök: 7-16-ig
 • péntek: 7-14-ig

Az intézmény fenntartója: Ecséd Községi Önkormányzat

Az intézmény működési területe: Ecséd község közigazgatási területe

Az intézmény három alapellátást nyújt a lakosság részére:

 • Szociális étkeztetés
 • Házi segítségnyújtás
 • Nappali ellátás
 • Családsegítés és Gyermekjóléti feladatok

A SZOLGÁLTATÁSOK CÉLJA, FELADATA 

Biztonságos és nyugodt életfeltételeket, megfelelő körülményeket, személyre szóló ápolást és gondozást, valamint az ehhez szükséges szoláltatásokat nyújtsa ellátottjainak.

Szociális étkeztetés:Azon személyek, akik koruk és betegségük miatt saját étkezésüket képtelenek megoldani, vagy szociális (anyagi) helyzetük miatt szociálisan rászorultak, legalább egyszeri étkezésük nem biztosított, részesülnek ebben az ellátásban.

Házi segítségnyújtás: A házi segítségnyújtást igénybevevő önálló életvitelének fenntartása – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében (1/2000. I.7.25.§ (1) bekezd.)

Idősek nappali ellátása:Azon idős személyek gondozása, akik még saját otthonukban élnek, de igénylik a nappali ellátás által nyújtott lehetőségeket.
Feladat: a testi-lelki aktivitás fenntartása, fejlesztése, mentálhigiénés gondozás biztosítása: fizikai, szellemi, szórakoztató, kulturális tevékenység által

Jelenleg három gondozónő és egy vezetőnő dolgozik a Gondozási Központban

Szociális étkeztetés:

A szolgáltatás keretében a szociálisan rászoruló igénylők számára napi egyszeri meleg étkezés biztosítása. Azok részesülhetnek ebben az ellátásban, akik koruk, vagy egészségi állapotuk miatt nem képesek önmaguk és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel más módon megoldani az étkezést.
A szociális étkeztetés az alábbi módon történik:

 • helyben történő fogyasztással Ecséd Szabadság út 147
 • elvitellel
 • kiszállítással

Házi segítségnyújtás: 
Ez a gondozási lehetőség mindazon a településen élő szociálisan rászorultak számára nyújt segítséget, akik otthonukban önállóan nem képesek ellátni önmagukat. A szolgáltatás kiterjed az étkeztetés, a személyi higiénia, egészségügyi és a mentális ellátásra.

Idősek klubja:
A Gondozási Központban a férőhelyek száma 20 fő, ami az elmúlt 4 év tekintetében közel 100%-os kihasználtsággal működött.

A klubban lehetőség nyílik:

 • napi 3*-i étkezésre(amit nem kötelező igénybe venni)
 • napközbeni tartózkodásra
 • hivatalos ügyek intézésére
 • RR mérésre, vércukorszint mérésre, testsúly mérésre
 • szabadidő hasznos eltöltésére tv, dvd, videó könyvek újságok kreatív tevékenységek állnak a gondozottak rendelkezésére
 • szabadidős program szervezésére a gondozottak igényeinek figyelemmel kisérése mellett

Csehné Valiskó Ilona
Gondozási Központ vezetője